05/05/2022 : Mobiliteit en duurzame gebouwen

Context van de opleidingscyclus

Mobiliteit is ontegenzeggelijk een belangrijke hefboom om steden duurzamer en inclusiever te maken. Deze opleiding focust op de uitdagingen op het niveau van het gebouw: Hoe alternatieven stimuleren, bevorderen en veiligstellen voor het individuele gemotoriseerde vervoer dat heel wat hinder veroorzaakt en ruimte inneemt? Hoe onze gebouwen toegankelijker maken voor iedereen?

In het kader van deze opleidingen komen de volgende thema’s aan bod:

  • Rationeel autogebruik,
  • Gebouwinrichtingen voor de zachte mobiliteit,
  • Algemene toegankelijkheid.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

  • een project aan te vatten met kennis van de reglementaire aspecten en van de uitdagingen die aan mobiliteit en toegankelijkheid verbonden zijn,
  • gebouwen te ontwerpen die het gebruik van de zachte vervoerswijzen bevorderen en de toegankelijkheid voor iedereen verbeteren, rekening houdend met de eisen die aan hun integratie verbonden zijn.

Pedagogische aanpak

De voormiddag is voorzien voor de presentaties die ex cathedra worden gegeven door specialisten met een grondige kennis van de regelgeving of een ruime praktijkervaring. In de namiddag is er tijd om ervaringen uit te wisselen en een bezoek aan een gebouw te brengen, wat meteen een praktische toepassing van de verworven kennis toelaat.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, ingenieurs en professionele bouwheren.

Programma

Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn

Agenda en prijs

  • Duur: 1 dag
  • Datum: Donderdag 5 mei 2022
  • Prijs: € 50 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 8 april 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 15 april 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via Verslagen en nota's.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

Bijgewerkt op 21/03/2022