30/05: Coëxisteren – Fauna in en rond gebouwen (gratis webinar)

De stadsfauna houdt zich niet enkel in het stedelijke groen verscholen. Sommige soorten hebben gebouwen nodig. Vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen, ... nemen de holten van onze gebouwen in om een vast stekje in onze stad te verwerven. 

Hoe bijzonder is die gewone ? Wat hebben deze soorten vooral nodig? Welke middelen en technieken bestaan er om die dieren beter te integreren zonder overlast te veroorzaken voor de andere bewoners van de stad? 

Deze lezing wordt online georganiseerd in samenwerking met de dienst ‘Opleidingen duurzaam bouwen’ en biedt professionals de nodige ecologische informatie en technische oplossingen om fauna een plaats te geven in en rond gebouwen.

Programma 

Binnenkort beschikbaar

Praktisch

Tijdsschema* / 9.00 - 16.30 uur

Locatie / Via videoconferentie. Een link zal naar de inschrijvers worden gestuurd.

Doelgroepen / Privé- en openbare instanties actief in stadsplanning, architectuur, landschapsarchitectuur, vastgoedontwikkeling, beheer van groene ruimten, milieu, ongediertebestrijding.

Inscription / Gratis maar verplicht.

Info / Nature Academy

*Het voorgestelde programma is indicatief en kan binnen de grenzen van de vastgestelde thema's nog worden gewijzigd. 
De vermelde data zijn voorlopig. Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor om de evenementen te verplaatsen of ze online te organiseren, rekening houdend met de evolutie van de coronaregels.
Deze cyclus van lezingen wordt aangeboden door Leefmilieu Brussel in het kader van het Gewestelijk Natuurplan. De evenementen worden georganiseerd en gecoördineerd door 
Apis Bruoc Sella.

Bijgewerkt op 17/05/2022