Kosten/premies

De kostprijs van een aardwarmtewisselaar varieert sterk en hangt in feite af van de wijze van installatie. Er zijn verschillende vragen die beantwoord moeten worden:

  • Kan men profiteren van aan de gang zijnde graafwerken?

  • Is het een compleet systeem of een meer 'ambachtelijke' montage?

  • Wat is de lengte en hoeveel leidingen zijn er?

  • Wat is het verluchtingsdebiet?

  • Enz.

Men moet € 3.000 tot 4.000 rekenen voor een volledige installatie in een individuele woning. Voor de installatie van een aardwarmtewisselaar in grote kantoren kan de prijs € 50.000 of meer bedragen. Alles hangt af van het gekozen materiaaltype (buizen in beton zijn goedkoper, maar niet altijd geschikt) en de afstand die de buis moet overbruggen. Of de grondwerken al dan niet uitsluitend voor de installatie verricht worden, heeft eveneens een impact op de prijs.

De verwachte financiële besparing in de woningen bedraagt enkele tientallen euro's per jaar. De terugverdientijd is dan ook lang te noemen en de aardwarmtewisselaars zijn moeilijk rendabel te maken op financieel vlak in het kader van één enkele woning.

Voor een kantoorgebouw of een ander pand dat over het algemeen een zekere koelbehoefte kent, moet elke investering in een passieve koeling geëvalueerd worden in verhouding tot de investeringen die vermeden (of beperkt) kunnen worden langs de kant van de actieve koeling. Vaak blijkt de passieve koeling dan voordeliger. De besparingen die men ermee kan realiseren, houden in zulke gevallen verband met de installatie en het verbruik van de inrichting.

Bijgewerkt op 14/07/2016