Terug naar

Openbaar kozijnen keuzen

Los van de hygiënische ventilatie is het verstandig om ervoor te zorgen dat de lucht in een vertrek van tijd tot tijd via intensieve ventilatie snel ververst kan worden. De voorkeur gaat daarom uit naar kozijnen met open- en sluitbare vensters en een goede dimensionering en spreiding van die vensters om natuurlijke ventilatie mogelijk te maken.

Dit kan op drie manieren gebeuren:

  • Eenzijdig, door de vensters in een vertrek te openen;

    © Leefmilieu Brussel

  • Transversaal, door vensters in tegenover elkaar liggende gevels te openen

    © Leefmilieu Brussel

  • Door een schoorsteeneffect te genereren: opening van vensters op verschillende verdiepingen en van alle deuren tussen die vensters.

    © Leefmilieu Brussel

De norm NBN D50-001 voorziet als aanvulling van de hygiënische basisventilatie in de installatie van intensieve ventilatiesystemen om de lucht in een vertrek snel te verversen indien sprake is van aanzienlijke kwaliteitsdaling (oververhitting, veel personen in het vertrek enz.).

Intensieve ventilatie vereist een aanzienlijk, maar kortstondig ventilatiedebiet. De meest geschikte techniek voor dit type ventilatie is opening van de ramen en deuren. Zo worden grote openingen gecreëerd voor de aan- en afvoer van lucht.

> Dossier Een passieve koelstrategie toepassen