Terug naar

Voorschriften en normen

Voorschriften

Het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) omvat wetten met betrekking tot het welzijn van de werknemers. Het gaat om onder meer de volgende regels:

  • Een relatieve vochtigheid van 40 tot 70% met enige flexibiliteit indien gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hygiënische ventilatie ;
  • Een luchtcirculatiesnelheid van maximaal 0,5 m/s voor zover deze beperking niet conflicteert met de installatie van specifieke systemen ter bestrijding van bepaalde vormen van overlast op het werk.
  • De regelgeving inzake de Energieprestaties van de Gebouwen (EPB) bepaalt de ventilatiedebieten, de technische voorwaarden voor de toevoer en afvoer van lucht en voor de doorvoeropeningen en de maatregelen voor het onderhoud van het ventilatiesysteem indien het is uitgerust met een koudebatterij (koelingsproductievermogen > 12 kW).

Normen

  • NBN D50-001: Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen.
  • NBN EN 13779: Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen.
  • EN 779: Classificatie filters.
  • EN 1507: Sterkte en lekkage van ventilatienetwerken.
  • EN 12237: Sterkte en lekkage van ventilatienetwerken.