Terug naar

Akoestiek van een niet zwevende deklaag

Een niet-zwevende dekvloer is een onderdeel van de structuur van een vloer dat wordt aangebracht op een draagvloer en wordt afgewerkt met een vloerbekleding. De dekvloer zorgt zelf niet voor een goede akoestische isolatie. Deze dekvloer mag dus alleen maar worden overwogen als de akoestische kwaliteit geen belangrijk criterium is, of als deze kwaliteit met andere middelen kan worden gerealiseerd. De dekvloer voegt ook massa toe aan de vloer en is dus niet altijd bruikbaar voor renovaties.

Een niet-zwevende dekvloer kan zowel op een lichte als op een massieve draagvloer aangebracht worden. Bij de lichte draagvloer is een onderliggende waterdichting (vb. beplating of geprofileerde staalplaten (vb. zwaluwstaart)) nodig om de chape te kunnen aanbrengen.

Een niet-zwevende dekvloer wordt meestal niet vanuit akoestisch oogpunt aangewend. Toch kan deze een beperkte invloed hebben op de lucht- en contactgeluidisolatie door het toevoegen van een beperkte massa aan de draagvloer.

Een vloer wordt opgebouwd uit een dragende structuur, waarop een verdere opbouw en vloerafwerking wordt voorzien. In de verdere vloeropbouw onderscheidt men massieve of lichte opbouwen. Onder de massieve opbouw verstaat men een traditionele chape, al dan niet zwevend opgelegd of de gegoten zwevende dekvloer. Onder de lichte opbouw valt een lichte of droge zwevende ondervloer en een verhoogde vloer.

Voorliggende voorziening behandelt de niet-zwevende chapes. Op basis van de mindere akoestische prestaties is een niet-zwevende dekvloer een eerder af te raden oplossing.

In welke gevallen opteert men voor een niet-zwevende dekvloer?

 • Een chape brengt een extra belasting op de structuur met zich mee, wat bij verbouwingen/renovatie niet steeds mogelijk is. In nieuwbouw daarentegen is dit een zeer courant systeem.
 • Niet-zwevende chapes kunnen enkel toegepast worden:

  • in situaties waarbij de contactgeluidisolatie eisen niet streng zijn;
  • in situaties waarbij reeds voldoende contactgeluidisolatie wordt gerealiseerd op een andere manier (hetzij in de draagvloer, hetzij in de vloerafwerking).

Welke invloed oefent een niet-zwevende dekvloer uit op de akoestiek?

In combinatie met een massieve draagvloer

Een massieve draagvloer werkt volgens de massawet : hoe zwaarder, hoe beter de geluidisolatie.

Wanneer tussen chape (en eventuele uitvullaag) en massieve draagvloer geen tussenlaag (vb. contactgeluidisolatie of thermische isolatie) aanwezig is, kan de massa van de chape (en eventuele uitvullaag) bij de massa van de massieve draagvloer ingerekend worden ter bepaling van de lucht- en contactgeluidisolatie.

Sommige materialen zijn onvoldoende soepel om een zekere contactgeluidisolatie te realiseren (vb. traditionele PUR isolatie), maar zijn toch te soepel om als starre tussenlaag beschouwd te worden. In deze gevallen kan de massa van de chape (en eventuele uitvullaag) niet bij de massa van de draagvloer opgeteld worden.

In combinatie met een lichte draagvloer

Een lichte draagvloer werkt volgens het massa-veer-massa principe.

Wanneer tussen chape (en eventuele uitvullaag) en de bovenbeplating van de lichte vloer geen tussenlaag (vb. contactgeluidisolatie of thermische isolatie) aanwezig is, kan de massa van de chape (en eventuele uitvullaag) bij de massa van de bovenbeplating opgesteld worden ter bepaling van de lucht- en contactgeluidisolatie. Door de grotere massa, zal de resonantiefrequentie van het systeem dalen en de geluidisolatie toenemen.

Niet zwevende chape op lichte houten vloer mbv zwaluwstaartprofielplaat

© Lewis

Welke isolatie dient men te voorzien in combinatie met een niet-zwevende dekvloer?

De verbetering van lucht- en contactgeluidisolatie is afhankelijk van de reeds aanwezige massa van de draagvloer. Wanneer in verhouding slechts een beperkte massa wordt toegevoegd, is de verbetering ook beperkt.

Om die reden zal de verbetering groter zijn bij lichte vloeren dan bij massieve vloeren, gezien de reeds aanwezige massa in de draagvloer veel kleiner is.

Voorbeeld verbetering bij massieve vloeren

De volgende tabel geeft de orde van grootte weer van de behaalde prestaties door uitvoering van een niet-zwevende dekvloer die op een massieve basisvloer wordt gegoten. De prestaties worden opgegeven

 • voor de luchtgeluidswaarden (gewogen geluidsverzwakkingsindex Rw ): hoe hoger deze waarde, hoe performanter de vloer;
 • voor de contactgeluiden (gewogen drukniveau van het genormaliseerde equivalente contactgeluid L'n,w,eq ) : hoe lager deze waarde, hoe performanter de vloer.

in functie van het oppervlaktegewicht van een massieve vloer (Opgelet : dit zijn slechts richtwaarden).

Indicatief effect niet-zwevende chape op luchtgeluidsiolatie massawet en contactgeluidisolatie

LuchtgeluidisolatieContactgeluidisolatie
Massa [kg/m²]

Rw [dB]

ISO 12354

(theoretische inschatting)

Verbetering tgv chape (75 kg/m²)

Ln,w,eq [dB]

ISO 12354 (theoretische inschatting)

Verbetering tgv chape (75 kg/m²)Betondikte à 2500 kg/m³
15040+6 dB87-6 dB5 cm
25048+3 dB80-4 dB10 cm
37554+3 dB73-2 dB15 cm
50059+2 dB69-2 dB20 cm

Voorbeeld verbetering bij lichte vloeren

De volgende tabel geeft de orde van grootte weer van de behaalde prestaties door uitvoering van een niet-zwevende dekvloer die op een massieve basisvloer wordt gegoten. De prestaties zijn opgegeven voor de luchtgeluidswaarden, door de gewogen geluidsverzwakkingsindex Rw : hoe hoger deze waarde, hoe performanter de vloer.

De beoordeelde basissituatie is een enkelvoudige vloer(zonder onderbeplating).

Het verloop tussen de aangebrachte verbeteringen en de basissituatie staat tussen haakjes.

Indicatie effect niet-zwevende chape op luchtgeluidisolatie lichte vloeropbouwen

Opbouw Luchtgeluidisolatie Rw [dB]

Basis :

© Gyproc

Balkenlaag :

Multiplex 18 mm

24

Verbetering :

© Gyproc

Balkenlaag :

 • Multiplex 18mm
 • chape 75kg/m²

= Basis + 75kg/m²

37

(+13 dB)

Waarop moet worden gelet bij de uitvoering van een niet-zwevende vloer?

Gezien op vlak van akoestiek louter op het bijkomend gewicht wordt gerekend, zijn er geen specifieke aandachtspunten. De enige voorwaarde is de afwezigheid van een tussenlaag die te soepel is om van een starre verbinding te spreken (vb. thermische isolatie, contactgeluidisolatie).

Een chape brengt een extra belasting op de structuur met zich mee, wat bij verbouwingen/renovatie niet steeds mogelijk is. In nieuwbouw daarentegen is dit een zeer courant systeem.

Bestek

In het bestek dienen volgende zaken opgelegd te worden naar de aannemer toe (afhankelijk van type bestek):

 • Minimale massa dekvloer

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie met betrekking tot het onderwerp:

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Websites

Bibliografie

 • CSTB France (2015), Guide de suivi de la mise en œuvre en acoustique dans le logement collectif neuf, Frankrijk (in het Frans)

 • Fasold, Sonntag (1978), Bauphysikalische Entwurfslehre Band 4 : Bauakustik, Verlag für Bauwesen, Berlijn (in het Duits)

 • Hamayon, L. (2013), Réussir l'acoustique d'un bâtiment, Le Moniteur, Antony (in het Frans)

 • Rossing, T.D. (2007), Springer handbook of Acoustics, Springer, New York (in het Engels)

 • Vermeir, G. (2009), Lawaaibeheersing: cursustekst, Faculteit Toegepaste Wetenschappen KULeuven, Acoo, Leuven

Normen

 • Norm prEN ISO 12354-1 : Bouwakoestiek - Schatting van de geluidgedraging van gebouwen van uit de bouwdeelgedraging - Deel 1: Luchtgeluidwering tussen vertrekken (ISO/DIS 12354-1:2016)
 • Norm NBN EN ISO 10140-2 : Geluidsleer - Laboratoriummeting van geluidisolatie van bouwelementen - Deel 2: Meting van luchtgeluidsisolatie
Bijgewerkt op 03/04/2017