Terug naar

Begrippen

Om de parameters van het akoestisch comfort te begrijpen, is het nuttig eerst de volgende begrippen te kennen:

  • Klank (definitie, meting en decibels)
  • Geluid
  • Golflengte
  • Voortplanting van geluid
  • Gedrag van geluid in het gebouw

Een gebouw heeft verschillende geluidsbronnen. Men maakt een onderscheid tussen:

  • Luchtgeluid, zowel binnen als buiten het gebouw (geluid dat zich door de lucht voortplant): stemmen, muziek, auto's, vliegtuigen enz.
  • Contactgeluid, dat wordt opgewekt door het contact met een bestanddeel van het gebouw en dat zich door dit bestanddeel voortplant: voetstappen, vallende werktuigen enz.
  • Technisch geluid, dat wordt opgewekt door de uitrustingen van het gebouw, zowel binnen als buiten de bouwschil.

Merk op dat de voortplantingswegen via de structuur van een gebouw of via de lucht als één geheel in aanmerking moeten worden genomen. Wanneer ik bijvoorbeeld in mijn appartement op en neer spring, horen de benedenburen een contactgeluid, terwijl mijn medebewoners een luchtgeluid horen. De akoestische strategie moet vaak rekening houden met een gelijktijdige interactie tussen luchtgeluid en contactgeluid. Dat is onder meer het geval bij het voorbijrijden van een trein (geluid + de trillingen van de trein).

Om het gewenste niveau van het akoestisch comfort te bereiken, maken geluidsdeskundigen meestal een onderscheid tussen:

  • de akoestische correctie in een lokaal, wanneer het absorptie- en weerkaatsingsvermogen van één of meer wanden worden gecorrigeerd door een aanpassing van hun textuur, hun reliëf, hun geometrie en hun bekledingsmaterialen.
  • de akoestische isolatie tussen twee of meer lokalen, wanneer men oplossingen toepast om de voortplanting van het geluid doorheen de wanden te beperken door hun structuur aan te passen.

Merk op dat akoestische correctie het geluid niet isoleert maar de echo en de nagalm dempt. De aanwezigheid van absorberende materialen in een ruimte verbetert de geluidsesthetiek maar verlaagt het in de aangrenzende ruimten waargenomen geluidsniveau niet.

Ten slotte moet men de volgende begrippen kennen: