Terug naar

Meer weten

In de Gids

Publicaties van Leefmilieu Brussel

 

Kaarten en gegevens van de blootstelling van de Brusselse bevolking aan geluidshinder. 

Andere publicaties

Websites

Reglementering

Normen

De normen die de eisen voor de bouwakoestiek bepalen, zijn als volgt:

  • NBN S 01-400-1 (2008): Akoestische criteria voor woongebouwen in België

  • NBN S 01-400-2 (2012): Akoestische criteria voor schoolgebouwen in België

  • NBN S 01-400 (1977) et NBN S01-401 (1987) : Akoestische criteria voor andere gebouwen zoals kantoorgebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen... in België

De normalisering op het gebied van de akoestiek van het gebouw is voortdurend in beweging. 

De “Acoustic Standards Antenna” van de WTCB heeft als doel de sector te informeren over de normalisering en reglementering in verband met akoestiek in België.  U vindt er diversesamenvattende documenten over de akoestische normen van het gebouw, de omgevingsakoestiek en de industriële akoestiek.