Terug naar

Analyse van de kosten tijdens de levenscyclus

Een gebouw gaat op verschillende ogenblikken van zijn bestaan gepaard met kosten: investering, exploitatie, einde van de levensduur ... Deze kosten worden gedragen door verschillende spelers (investeerders, gebruikers, overheid ...) en zijn van verschillende aard (bouwkosten, milieukosten, maatschappelijke kosten ...). De analyse van de kosten tijdens de levenscyclus is een beslissingsondersteunend instrument dat het mogelijk maakt om rekening te houden met deze parameters.

De analyse van de kosten tijdens de levenscyclus kan verschillende vormen aannemen / verschillende begrippen omvatten:

Het begrip directe globale kosten , dat eerder wordt gebruikt bij industriële projecten maar te weinig bij projecten rond woon- en tertiaire gebouwen, gaat verder dan een traditionele raming die zich beperkt tot alleen de bouwkosten (globale kosten). Dit begrip maakt het mogelijk om rekening te houden met de kosten die worden toegerekend aan de levensduur van het gebouw na de bouw ervan (exploitatie, onderhoud ...), en die niet te verwaarlozen zijn en om en bij de 75 % van de globale kosten kunnen inhouden.

Ook andere begrippen worden in deze voorziening geïntroduceerd, zoals de uitgebreide globale kosten die rekening houden met de indirecte kosten (zoals de kosten die zijn verbonden met de milieu- en sociale aspecten), en de gedeelde globale kosten waarvan het principe erin bestaat om de kosten te spreiden over de verschillende spelers van het project.

Deze voorziening probeert om de verschillende begrippen over het onderwerp toe te lichten op basis van ISO-norm 15686-5, en verleent toegang tot de hypothesen die kunnen worden gebruikt in de beslissingsondersteunende instrumenten . Deze instrumenten maken het mogelijk om uit verschillende investeringen de beste te kiezen door rekening te houden met de verschillende voornoemde parameters, met name die met betrekking tot de milieucomponent.

Bijgewerkt op 25/01/2018