Beheer van het regenwater in een eengezinswoning - Project Archiducs

Het project omvat de bouw van een nieuwe woning waarbij de bouwheer heeft beslist om te experimenteren met verschillende ecologische of economische voorzieningen. In die zin heeft het beheer van het hemelwater op het perceel een bijzonder aandacht gekregen in dit project.

Gegevens van het project

Algemeen

  • Adres: Aartshertogenlaan 74, 1170 Brussel
  • Bestemming: Gezinsrijwoning
  • Type werken: Nieuwbouw
  • Voorbeeldgebouw: Hors BATEX

Project team

Strategie

De woning heeft een dubbel systeem voor de recuperatie van het regenwater, gescheiden volgen het oppervlak waarop het gerecupereerd werd.

Toegepaste strategie

(Bron: ULB)

Legende:

Blauw water

Groen water

Grijs water

De systemen

Recuperatie van blauw water

Het water dat wordt verzameld op de 86,87 m 2   van het metalen dak, terrassen en binnenpleintje wordt blauw water genoemd. Dit water wordt gebruikt voor de toiletten en de wasmachine.

Om het aantal ingangen in de tank te beperken, worden alle regengoten die blauw water verzamelen bijeengebracht in een eerste inspectieputje. Daarna passeert het water twee mechanische filters voor het een tank van 5 m 3 bereikt. Stroomafwaarts van de tank wordt het blauwe water een tweede keer gefilterd voor het in huis wordt gebruikt. Bij droogte wordt de tank gevuld met leidingwater, via een manueel te bedienen kraan. Het teveel van de tank met blauw water gaat via een overloop naar de tank van het groene water.

Installatie van de tanks voor blauw en groen water

(Bron: ULB)

Aankomst van blauw water

Mechanische filter

Tank voor blauw water

(Bron: ULB)

 

Recuperatie van groen water

Het regenwater stagneert onder de aarde van de 6 kleine groendaken. De wortels van de planten worden namelijk geblokkeerd door het geotextiel en bereiken de argex niet; zij pompen geen water op zodat dit enkel stijgt door capillariteit. De groendaken slaan dus enigszins water op.

Groendaken

(Bron: ULB)

Het niet-gestockeerde groene water wordt via verschillende goten bijeengebracht in één punt vooraleer het de tweede tank van 2,25 m 3 bereikt.

Details van de recuperatie van water op de groendaken

(Bron: ULB)

Dit water dient voor de besproeiing van de groendaken in drogere periodes. Hiertoe werd een elektrische pomp geïnstalleerd.

Aankomst van groen water

Tank en elektrische pomp

(Bron: ULB)

Ontdubbeling van het netwerk

Om een vermenging van blauw en groen water te voorkomen werd het leidingennetwerk ontdubbeld.

Ontdubbeling van de leidingen

(Bron: ULB)

Meer weten

Meer informatie over het beheer van het regenwater op het perceel en de ontwerpstappen in dit verband kunt u vinden op de volgende link:

➩ Dossier | Beheer van het regenwater op het perceel

Meer informatie over het hergebruik van hemelwater en de ontwerpstappen in dit verband kunt u vinden op de volgende link:

➩ Dossier | Hergebruik van hemelwater

Bijgewerkt op 15/06/2017