Terug naar

Beheer van het regenwater op het perceel

Het waterbeheer is van essentieel belang geworden om de watervoorraden te beschermen, maar ook om de risico's op overstromingen en verontreiniging te beperken. Enkel een totaalaanpak van bij het ontwerp van het project kan duurzame antwoorden bieden, m.a.w.: de ondoorlaatbaarheid van de bodems minimaliseren, het volume van het afvloeiend water beperken en de waterkwaliteit garanderen.