Beluchtingssysteem

Een beluchtingssysteem is een accessoire dat in de recuperatietank wordt geplaatst om zuurstof toe te voegen aan het opgeslagen regenwater, om verkleuring en onaangename geuren te voorkomen.

Waarvoor dient een beluchtingssysteem?

Een beluchtingssysteem beperkt het risico op anaerobe gisting van het organisch materiaal in het water (bezinkingsslib op de bodem van de tank), waardoor het water zou beginnen verkleuren en rieken. De anaerobe bacteriën die de gisting veroorzaken, sterven immers in aanwezigheid van zuurstof. Als het water ondanks de beluchting toch blijft rieken, moet de recuperatietank worden schoongemaakt.

Dit systeem moet worden gecombineerd met andere tankaccessoires die de toevoer van organisch materiaal beperken: boldraadroosters, voorfilters en bezinktanks.

Uit welke onderdelen bestaat een beluchtingssysteem?

Een beluchtingssysteem bestaat uit een bellenblazer die aangesloten is op een luchtpomp .

Bellenblazer

Bron: bibus

Luchtpomp

Bron: Nitto-kohki

Welke soorten bellenblazers bestaan er?

Er bestaan drie soorten bellenblazers, namelijk van het type ‘ schijf ', ‘ buis ' en ‘ plaat '. Voor deze toepassing zijn ze alle drie geschikt, hoewel het plaattype weinig verkocht wordt, en schijven gemakkelijker te vinden zijn dan buizen. 

Binnen deze types bellenblazers, bestaan er verschillende modellen om uit te kiezen, al naargelang de tankgrootte. Ter oriëntatie:

 • Tankvolume < 30m³  :

  • meestal bellenblazer van het schijftype;
  • model voor poel, kleine vijver of aquarium;
  • aansluiting op de luchtpomp via een flexibele slang;
  • luchtdebiet van 8 tot 20 l/min.

  Bellenblazer voor tank < 30m³

  Bron: Aqua-occaz
 • Tankvolume > 30m³  :

  • een of meerdere bellenblazers van het type schijf of buis, op een voet geplaatst om de lucht te verdelen;
  • model voor vijvers/meren of miniwaterzuiveringsinstallaties;
  • luchtdebiet van 20 tot meer dan 100 l/min.

  Bellenblazers voor tank > 30m³

  Bron: seawaterroplant, 2ave

Waar moeten de verschillende onderdelen van het beluchtingssysteem worden geplaatst?

De bellenblazer wordt geplaatst:

 • op de bodem van de recuperatietank;
 • onder de toegangsopening, zodat het gemakkelijk te controleren is of hij goed werkt;
 • mechanisch bevestigd op een voet op 10 cm van de tankbodem, om te voorkomen dat eventueel slib opwervelt.

De luchtpomp wordt geplaatst:

 • in een technische ruimte op een stabiel platform;
 • op 10 cm boven het maximale waterpeil van de tank, om te vermijden dat er water van de tank terugstroomt naar de pomp, zelfs als de bellenblazers een terugslagklep hebben.

Plaatsingsschema van de luchtpomp

Bron: bibus

Afstelling van het beluchtingssysteem

Bij een normale werking is het raadzaam de tank dagelijks gedurende ongeveer een uur te beluchten.

De bellenblazer schakelt bij voorkeur in aan het begin van de nacht, zodat eventueel opwervelend slib de tijd krijgt om weer naar de tankbodem te zakken.

Het systeem kan handmatig worden ingeschakeld, maar het is aanbevolen een schakelklok te voorzien, zodat de tank ook tijdens lange afwezigheden correct wordt belucht.

Meer weten

In de Gids

Video over waterrecuperatie in het project ‘Picard'.

Websites

Bijgewerkt op 09/05/2018