Terug naar

Beperking van de visuele hinder van de bouwplaats

Voorziening
De activiteiten op de bouwplaats kunnen visuele overlast veroorzaken. De overlast kan worden beperkt door beslissingen te nemen vóór de werken beginnen en met concrete maatregelen tijdens de werken. Deze inspanningen hebben een gunstig effect op de aanvaardbaarheid van de bouwplaats voor de omwonenden en voorbijgangers en kunnen bijdragen tot betere werk- en veiligheidsomstandigheden voor de mensen op het terrein.

Wat kan men voor het begin van de werken doen om de visuele hinder te beperken?

De beperking van de visuele hinder wordt voor het begin van de werken gepland om altijd een schone, ordelijke en veilige bouwplaats te behouden:

 • planning van de werken;
 • planning van de schoonmaak van de site;
 • organisatie van de bouwplaats en de logistiek (opslagplaatsen, toegangswegen,afvoer van afvloeiend water enz.);
 • installatie van elementen die de visuele impact van de bouwplaats beperken;
 • opleidingen voor de mensen op het terrein;
 • communicatie met de omwonenden;
 • een beroep doen op een milieucoördinator voor de juiste uitvoering van de acties;
 • gebruik van afvalarme bouwtechnieken en -materialen;
 • enz.

De verschillende keuzes voor de beperking van de visuele hinder op de bouwplaats staan vermeld in het eisenprogramma en zijn ook opgenomen in het bestek en het milieuhandvest.

Hoe kunnen we het uitzicht van de omheiningen, de werfketen en de gevels van gebouwen waaraan wordt gewerkt verbeteren?

Om een positief beeld van het project te geven aan omwonenden en voorbijgangers kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

 • zorgen voor een aangename en veilige voetgangerscirculatie (breedte, markeringen, verlichting ...);
 • nadenken over de hoogte en het type van de omheiningen rond de bouwplaats: stevige hekken die aanplakking en graffiti bemoeilijken;
 • verfraaien en openen van de hekken die aan de bouwplaats grenzen. Men kan ze aankleden en interactief maken, om een ruimer publiek te informeren en te sensibiliseren, met een grafisch charter dat het imago van de werf en het doel ervan verbetert. De opdrachtgever en de aannemers kunnen hun knowhow tonen. Omheiningen kunnen ook worden voorzien van "ramen" die interactie mogelijk maken met het publiek, en dat de voortuitgang van de bouwplaats laat zien;

  Verfraaien en openen van de hekken© Leefmilieu Brussel

 • een bedrukte/gekleurde bekleding voor steigers overwegen, zodat de werken niet langer een bron van visuele hinder, maar een interessant punt vormen;

  2 foto "Zeil waarop de gevel van het gebouw in aanbouw wordt afgebeeld"

 • nadenken over de visuele impact van bouwketen, vooral als ze direct zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte: locatie, hoogte, ingenomen ruimte, kleur, decoratie op de keet zelf, structurele bekleding met bedrukt zeildoek dat de keten in het omliggende landschap laat opgaan enz.;

  2 fotos "Bouwketen aan de voet van de Eiffeltoren"

Hoe kan lichtvervuiling op de bouwplaats worden aangepakt?

De lichtvervuiling van de bouwplaats kan worden verminderd om een impact op de fauna en op de omwonenden te vermijden:

 • gerichte, laagstaande verlichting gebruiken, niet gericht op de omgeving, maar naar beneden en beperkt tot het werkgebied;
 • overmatige en permanente verlichting vermijden: verlichting met een laag vermogen, 's nachts uitgeschakeld of gestuurd door een aanwezigheidsmelder;
 • het type licht afhankelijk van de te beschermen fauna kiezen:

  • voor vogels geel tot rood licht vermijden;
  • voor insecten blauw tot ultraviolet licht vermijden;
  • voor vleermuizen rood en amberkleurig licht verkiezen;
 • ondoorzichtige schermen installeren;

Meer informatie is te vinden in het de infofiche “Een doordachte verlichting, minder schadelijk voor de fauna

Doordachte verlichting, minder schadelijk voor de fauna© Leefmilieu Brussel

Welke andere maatregelen kunnen de visuele hinder van de bouwplaats beperken?

De volgende maatregelen kunnen de visuele hinder van de bouwplaats beperken:

 • homogene uitrustingen gebruiken die de visuele samenhang ten goede komen;
 • de visuele impact van de afvalopslagzone beperken door ze te groeperen op een locatie die niet zichtbaar is voor het publiek en door regelmatig afval van de bouwplaats te verwijderen;
 • de stalling van alle bouwvoertuigen en de voertuigen van de arbeiders organiseren;
 • groene ruimten respecteren en beschermen op het terrein en in de omgeving van de bouwplaats;
 • de netheid van de bouwplaats en de omgeving garanderen;
 • De maatregelen die de milieucoördinator voorschrijft, doen naleven.

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie in verband met dit onderwerp:

Andere hulpmiddelen, publicaties van Leefmilieu Brussel

Bibliografie

Reglementering

Laatste herziening op 02/12/2020