Bestaande raamwerk en nieuwe gelaagde beglazing

Het bestaande raamkozijn behouden door de originele beglazing te vervangen door gelaagd glas, verbetert de thermische en akoestische prestaties van het geheel. Een dergelijke vervanging biedt ook een betere bescherming tegen schokken en brand. De geringe dikte van het gelaagde glas maakt het mogelijk om een oud raamkozijn dat erfgoedwaarde zou hebben, intact te houden. Deze techniek is geschikt wanneer het niet mogelijk is om dubbelglas te plaatsen.

Principe

Het procedé bestaat uit het behoud van het bestaande raam en de vervanging van de beglazing door enkel gelaagd glas met een betere thermische prestatie.

Bestaande situatie: Bestaand raam van hout met enkele beglazing

(Bron: Ceraa vzw)

Geplande situatie: Inwerking van enkel gelaagd glas in bestaand houten raam

(Bron: Ceraa vzw)

Bestaande situatie: Bestaand metalen raam met enkele beglazing

(Bron: Ceraa vzw)

Geplande situatie: Inwerking van enkel gelaagd glas in het bestaande metalen raam

(Bron: Ceraa vzw)

Voordelen

 • Algemene verbetering van de prestaties: thermische isolatie, akoestische isolatie, bescherming tegen schokken, tegen brand,…
 • Matige dikte
 • Esthetisch uitzicht benadert dat van de oorspronkelijke beglazing.
 • Behoud van het bestaande raam en dus van de patrimoniale waarde
 • Aangepaste verbetering van het venster met kleinhout
 • Behoud van de netto belichtingsoppervlakte (NBO)
 • Deze techniek is toepasbaar in gevallen waar de plaatsing van dubbelglas niet mogelijk is.

Nadelen

 • Verlies van de oorspronkelijke beglazing
 • (Kleine) daling van de overdracht van zonlicht
 • Beperkte thermische prestatie

Aandachtspunten

 • In sommige gevallen is het nodig de sponning uit te diepen.
 • Let op het extra gewicht van de nieuwe beglazing (risico van vervorming van de profielen).
 • Dun dubbelglas: dit type ingreep brengt een financiële kost met zich die niet altijd gerechtvaardigd is (als het een niet-geklasseerd gebouw betreft, een relatief ‘klassiek' raam met een beperkte patrimoniale waarde).

Toepassingsgebieden

Een gedetailleerd overzicht van de bestaande situatie van het raam is noodzakelijk om de toepasselijkheid en de technische haalbaarheid (bv. minimale beschikbare breedte,…) van de ingreep te evalueren. De onderstaande tabel toont op voorhand de redenen waarom de types ramen al dan niet kunnen voldoen aan de vereisten, opgelegd door de invoeging van enkel gelaagd glas.

Dubbele vleugelEnkele vleugelGuillotineKleinhoutMetaalHouten loggia
Toepasselijk-heid en technische haal-baarheidToepasbaarToepasbaar

Toepasbaar onder voorbehoud

Let op het extra gewicht van de nieuwe beglazing (impact op het openings-systeem)

Toepasbaar

Toepasbaar onder voorbehoud

Niet toepasbaar als de afmetingen van de sponning onvoldoende zijn

Toepasbaar
Kenmerken van de beglazing (in het kader van de studie)

Getrokken gelaagd nieuw EG

Dikte=8,5mm / Ug=3,2 W/m²K / Tl=0,74

Dit EG bestaat uit getrokken gelaagd glas, een niet te verwaarlozen esthetisch voordeel.

(Source: Ceraa asbl, ULG EnergySud, CEDIA, Xylonis, Etude sur l'impact des améliorations thermiques des fenêtres existantes à valeur patrimoniale dans les constructions traditionnelles de la Région de Bruxelles Capitale,2011)

Bijgewerkt op 01/01/2013