Terug naar

Efficiënt beheer en onderhoud

De mechanische slijtage van bepaalde componenten genereert of verhoogt het geluid dat wordt uitgestoten door de uitrusting en ook het energieverbruik. Een programma voor klein en groot onderhoud door bevoegd personeel is vereist. Er moet dus de nodige toegang en doorgang worden voorzien voor een regelmatig onderhoud

Op beheerniveau zal het altijd nuttig zijn de werkingsroosters aan te passen om de uitstoot van geluid te beperken tot de strikt noodzakelijke momenten, en indien mogelijk buiten de rustperiodes (avond, nacht, feestdagen).

Op niveau van de HVAC-installaties kan de installatie van een automatische bediening met uurprogrammering soms tegen een veel kleinere kostprijs een oplossing bieden voor een akoestisch probleem. De investering wordt ook terugverdiend via het lagere elektriciteitsverbruik.

Let ook op de verruiming van de dienstroosters voor gebruik van de installatie, want een installatie die overdag geen hinder veroorzaakt dankzij het omgevingsgeluid, kan 's avonds of 's nachts hinderlijk worden!

Bijgewerkt op 01/01/2013