Terug naar

Geluidsbronnen en akoestische prestaties

Algemene regel

Een gebouw kan volgens het programma de bron zijn van verschillende soorten geluid:

  • afzuigkap van de keuken ;

  • ventilatiegroep ;

  • koelgroep van een aircosysteem of van een koude kamer ;

  • toegang tot de parking ;

  • werkplaats die machines groepeert die de bron kunnen zijn van akoestische hinder ;

  • speelplaats ;

  • terras van café of van restaurant ;

  • enz.

Van al die bronnen zullen deze die ingedeeld en opgenomen worden in een milieuvergunning (cf. ingedeelde inrichtingen) minstens de geldende wetgeving moeten respecteren. Optimaal is om onder het akoestisch niveau van het omgevingsgeluid te blijven en alle gebeurtenissen te vermijden.

Voor de 'niet-ingedeelde' geluidsbronnen geldt het besluit voor het buurtlawaai. Ook hier heeft een duurzaam gebouw als doelstelling de reglementaire vereisten te overtreffen.

In dit verband is het aangewezen ook de zone(s) van het GBP (gewestelijk bestemmingsplan) te checken waarin het project wordt ontwikkeld (evenals de aangrenzende zones). De geluidsniveaus voor ingedeelde inrichtingen (en voor buurtlawaai) die gerespecteerd moeten worden, en die werden vastgelegd in de geldende besluiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hangen af van en die werden vastgelegd in de geldende besluiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elegd in an de bestaande installatie ade zes zones die het bestemmingsplan definieert.

De vereisten aangaande het geluidsniveau zijn vermeld in de milieuvergunning van de projecten die deze nodig hebben.

Zee BruGIS

Renovatie

Bij renovatie wordt een akoestische diagnose aanbevolen: de transformatie van een gebouw kan een goede gelegenheid zijn om een verbetering te realiseren in de levenskwaliteit van de buurt en vooral van de bewoners! En indien sommige technische installaties worden behouden, wordt een meting aangeraden van het geluidsniveau van de bestaande installatie om de eventuele hinder te identificeren. Indien nodig moet de verplaatsing van sommige ervan overwogen worden.

Deze verplaatsing van installaties is echter niet altijd mogelijk: de reden kan stabiliteit zijn (gewicht van de installaties) of gewoon van technische aard (beschikbaarheid van uitgespaarde vloergaten, beperking door verlies van lading). In dat geval wordt de toevoeging bestudeerd van obstakels voor de geluidsverspreiding (geluidwerend scherm, geluiddemper, rolluikkast met akoestische isolatie) of de vervanging van te luidruchtige installaties.

Merk op dat elke wijziging van installatie, opgenomen in een bestaande milieuvergunning, het voorwerp moet zijn van een kennisgeving aan Leefmilieu Brussel en dat een betere isolatie van gevels ook kan leiden tot verhoging van de perceptie van geluid door de scheidingsmure.

Zie dossier Het akoestisch comfort verzekeren.

Bijgewerkt op 01/01/2013