Terug naar

Omschrijving van het bestaande geluidslandschap

In de startdiagnose is het verstandig om de bestaande geluidsbronnen te bepalen door de toestand van de site te analyseren via een perceptiestudie of aan de hand van de geluidskaarten die Leefmilieu Brussel heeft uitgewerkt en opgesteld voor het hele gewestgrondgebied, en dit voor de geluidsbronnen die te maken hebben met vervoer.

Kaarten en gegevens over de blootstelling van de bevolking aan multi-blootstellingsgeluid 2016, Indicator Lden.

© Leefmilieu Brussel

De geluidsbronnen van het project (vooral die te maken hebben met HVAC-uitrusting) zullen bij voorkeur moeten worden georiënteerd op de zones die al luidruchtig zijn, echter in naleving van de geldende reglementeringen!

Bijgewerkt op 22/08/2019