Terug naar

Technische installaties

Bij de conceptie van de technische installaties wordt dezelfde aanpak gebruikt als voor elke geluidsbron. Het gaat er dus in de eerste plaats om :

  • in te werken op de bron van het geluid ;

  • en vervolgens in te werken op het traject van dat geluid.

Herinnering : door het geluid bij de bron te verminderen, hoeft men later minder in te grijpen en dus minder te investeren in akoestische isolatie.

Keuze van de HVAC-installaties

Om het geluid bij de bron te beperken moet de voorkeur gaan naar de meest geluidarme uitrusting (keuze van 'best available technologies'). Het geluidsniveau van een installatie wordt vermeld op haar technische fiche. Wat de HVAC-installaties aangaat, draagt sommige ventilatie- en airco-uitrusting het EUROVENT-certificaat als kwaliteitslabel.

Dimensionering van de HVAC-installaties

De installatie moet correct bedacht en gedimensioneerd worden. Voorbeeld: een ventilator die niet boven zijn nominaal niveau moet werken, maakt minder lawaai en verbruikt minder. Een motor met twee snelheden kan de nachtelijke geluidsuitstoot beperken en in die periode ook minder verbruiken.

Scheiding van de uitrusting tegenover de structuur van het gebouw

Een essentieel aandachtspunt schuilt in de correcte installatie van de uitrusting en van de oplossingen tegen geluid en trillingen: trillingvrije dragers, afstemming van de moffen, aanbrengen van dempers, controle van de debieten aan de mondingen, etc.

Een slecht ontwerp of een slechte installatie van de oplossingen tegen trillingen kan leiden tot meer trillingen dan bij afwezigheid van de oplossing.

Dit aspect zal vooral een impact hebben op het akoestisch comfort van het gebouw zelf.

Gebruik van geluiddempers

Speciale uitrusting helpt het geluid bij de bron enigszins te dempen. Het gaat om geluiddempers met absorberende wanden, speciaal ontworpen om de geluidsenergie aan de bron op te lossen of in de ventilatieleidingen waar de geluidsenergie wordt gekanaliseerd.

Tot de meest courante technieken behoren :

  • akoestische kappen die motoren, ventilatiegroepen etc. insluiten ;

  • geluiddempers voor extractieleidingen ;

  • akoestische roosters en akoestische schermen die de verluchting van technische ruimten uitrusten ;

  • enz.

Zie Voorziening | Technische installaties

Bijgewerkt op 01/01/2013