Terug naar

Tools

Geluidsmetingen

Dit is een relatief eenvoudige manier om een diagnose uit te voeren met de waarden in situ. Deze worden gerealiseerd met behulp van specifieke toestellen, 'sonometers' genaamd, waarmee, afhankelijk van hun technologie, verschillende soorten parameters gemeten kunnen worden. Merk op dat – voor het Brussels Gewest – het besluit van 21 november 2002, dat de controlemethode en de voorwaarden voor geluidmeting vastlegt, de te volgen procedure voor dit soort stappen bepaalt.

De mathematische modellering

Deze aanpak omvat de berekening van de akoestische niveaus op basis van (al dan niet vereenvoudigde) formules die rekening houden met verschillende parameters die betrokken zijn bij de uitstoot (gegevens met betrekking tot de geluidsbron: verkeer, technische uitrusting ...) en de verspreiding van geluid in de omgeving gegevens met betrekking tot de topografie van de plaatsen, de bouwcontouren, buren. De resultaten worden meestal gepresenteerd in de vorm van kaarten, met isogeluidscurves of in 3D-model.

Wanneer de gegevens beschikbaar of toegankelijk zijn, heeft de toevlucht tot een mathematische modellering het voordeel dat het relatief weinig kost. De geldigheid en de relevantie van de resultaten hangen echter af van het gebruikte model en van de ingevoerde parameters. Het gaat overigens om een 'bevroren' beeld van de toestand (stand van zaken op een gegeven moment). Op basis van bepaalde hypotheses (hoogte van een muur, absorptiecoëfficiënt, intensiteit en richtingseffect van de bron …) is het met deze aanpak echter ook mogelijk toekomstige situaties te simuleren en te evalueren.

3D-maquette van de Vooruitgangstraat, gerealiseerd met IMMI-software, versie 6.2 Premium

Bron 3D-maquette: A-Tech, 2007

3D-maquette van de Wetstraat. Evaluatie van de blootstelling van de gebouwen op 2 m gevelhoogte - Indicator Lden

Bron simulatie: Acouphen Environnement, 2009

Bijgewerkt op 01/01/2013