Terug naar

Bouw van een buurthuis en woningen - Project Zwanen-Dam

Het project Zwanen-Dam omvat de constructie van een buurthuis en sociale woongelegenheid. Het gebouw toont hoge milieuprestaties (lage-energiewoning) en er ging in de loop van het project bijzondere aandacht naar het bevorderen van de ontmoetingen tussen mensen.

Gegevens van het project

Algemeen

  • Adres: Zwanenstraat / Damstraat, 1050 Brussel

  • Bestemming: Meergezinsrijwoningen en buurthuis
  • Type werken: Nieuwbouw
  • Oppervlakte: 1518 m²
  • Oplevering van de werken: Januari 2011
  • Voorbeeldgebouw: Laureaat 2007 [039]

Project team

  • Bouwheer: Gemeente Elsene
  • Architecten: LPP Architectes & Label Architecture
  • Studiebureau (speciale technieken): Cenergie
  • Studiebureau (stabilteit): Greisch

Overzicht

Inplantingsplan

?Nouveau document?© LPP Architectes

Plattegrond van de eerste verdieping

?Nouveau document?© LPP Architectes

Sectie van het gebouw

?Nouveau document?© LPP Architectes

Meer weten

De infofiche "Voorbeeldgebouwen" die een beknopt overzicht geeft van de milieukenmerken van het project, kan worden gedownload via de volgende link:

Infofiche Zwenen Dam

Meer informatie over de menselijke uitwisseling kunt u vinden op de volgende pagina:

Laatste herziening op 15/06/2017