Terug naar

Bouw van een ecowijk - Project Harenberg

Het project Harenberg bestaat uit de bouw van een ecowijk: een stadsinrichtingsproject met als doel de ecologische voetafdruk te verminderen. Het gaat om de bouw van 30 passiefwoningen waaronder 5 nulenergiewoningen. In dit project werd bijzondere aandacht besteed aan de luchtdichtheid en de mobiliteitsaspecten.

Gegevens van het project

Algemeen

 • Adres: Harenberg 119-161, 1130 Bruxelles
 • Bestemming: Collectief wonen
 • Type werken: Nieuwbouw
 • Oppervlakte: 3877 m²
 • Oplevering van de werken: September 2013
 • Voorbeeldgebouw: Laureaat 2008 [136]

Project team

 • Bouwheer: Stad Brussel Grondregie
 • Architect: A2M
 • Studiebureau (Speciale technieken): Istema
 • Studiebureau (stabiliteit): StuBeCo
 • Aannemer: Democo

Overzicht

Implantingsplan

?Nouveau document?© A2M

Straatzijde gevel blok A

?Nouveau document?© A2M

Begane grond blok A

?Nouveau document?© A2M

Meer weten

De infofiche "Voorbeeldgebouwen" die een beknopt overzicht geeft van de milieukenmerken van het project, kan worden gedownload via de volgende link:

Infofiche Harenberg

Meer informatie over de problematiek van het luchtdichtheid binnen het Harenberg-project kunnen worden geraadpleegd via de volgende link:

Luchtdichtheid

Meer informatie over de lucht en het water voorverwarmen binnen het Harenberg-project kunnen worden geraadpleegd via de volgende link:

Lucht en water voorverwarmen

Meer informatie over de actieve vervoerswijzen binnen het Harenberg-project kunnen worden geraadpleegd via de volgende link:

Actieve vervoerswijzen

Laatste herziening op 15/06/2017