Bouw van een passieve tweegezinswoning - Project Wauters

Het project Wauters omvat de constructie van een tweegezinswoning. De uitdaging bestond erin te bewijzen dat het mogelijk is een kwaliteitsvolle passiefwoning te bouwen aan de prijs van een standaardwoning. In dit project werd bijzondere aandacht besteed aan de luchtdichtheid.

Gegevens van het project

Algemeen

  • Adres: Joseph Wautersstraat 61, 1030 Brussel
  • Bestemming: Meergezinsrijwoningen
  • Type werken: Nieuwbouw
  • Oppervlakte: 313 m²
  • Oplevering van de werken: Augustus 2009
  • Voorbeeldgebouw: Laureaat 2007 [017]

Project team

  • Bouwheer: Camacho-Santos Ines & Biondo Anita
  • Architect: Camacho-Santos Ines
  • Studiebureau (stabiliteit): BAS

Overzicht

Gevel straat

Plattegrond van het eerste verdieping

Sectie

(Bron: Ines Camacho Architecte)

Meer weten

De infofiche "Voorbeeldgebouwen" die een beknopt overzicht geeft van de milieukenmerken van het project, kan worden gedownload via de volgende link:

Wauters

Meer informatie over de problematiek van het luchtdichtheid en de bijhorende ontwerpstappen kunnen worden geraadpleegd via de volgende link:

Luchtdichtheid

Meer informatie over de monitoring binnen het Wauters-project kunnen worden geraadpleegd via de volgende link:

Monitoring

Bijgewerkt op 15/06/2017