Monitoring

Strategie

Het project Wouters heeft deelgenomen aan de door Leefmilieu Brussel gelanceerde gedetailleerde monitoringcampagne. In het kader van deze campagne werd een hele reeks metingen uitgevoerd, met name van het energieverbruik, de energieproductie en het comfort.

Meetinstrumenten

Voor de uitvoering van deze gedetailleerde monitoring werden verschillende meters geplaatst. Een datalogger verzamelde om de 15 minuten de metingen via een terreinbus (knx-protocol). De datalogger was voorzien van een simkaart en verzond de gegevens automatisch naar de beheerder via een mobiele internetverbinding. Alleen de puntmetingen waren niet geautomatiseerd. Ze werden manueel ingevoerd door de persoon die ze uitvoerde.

Electriciteitsmeters

Er werden elektriciteitsmeters geplaatst voor de meting van:

  • het totale verbruik van het gebouw
  • het verbruik van de ventilatiegroep
  • de elektriciteitsproductie van de fotovoltaïsche installatie

Deze meters zijn traditionele vermogensschakelaars op het hoofdbord of op een specifiek bord (voor de meting van de fotovoltaïsche productie).

Elektriciteitsmeter

(Bron: Audric Chalon)

Sondes voor de temperatuur, de CO2, de vochtigheid

In verschillende lokalen van de woning, namelijk de keuken, de badkamer en de slaapkamers, werden sondes geplaatst voor de meting van de temperatuur, de CO2 en de vochtigheid.

Sonde voor de temperatuur, de CO2 en de vochtigheid

(Bron: Audric Chalon)

Watermeters

Op de bestaande meters voor het stadswater en het regenwater werden sondes aangebracht. Ze meten het waterverbruik in bijna-reële tijd. De meetresolutie van de sondes is de liter.

Meting van de impuls van de algemene regenwatermeter

(Bron: Audric Chalon)

Sonde op de ventilatiegroep

Op het belangrijkste pulsiekanaal van de ventilatiegroep werd een temperatuursonde geplaatst. Ze meet de temperatuur van de lucht die in het gebouw wordt gestuwd.

Temperatuursonde voor de gestuwde lucht

(Bron: Audric Chalon)

Puntmetingen

Er werden ook puntmetingen uitgevoerd van:

  • de akoestiek
  • de lichtsterkte
  • het luchtdebiet (van de ventilatiegroep)

Meer weten

Link naar meer informatie over de integratie van een monitoring:

> Dossier | Een kwaliteitsprocedure (commissioning) van ontwerp tot onderhoud opstellen

Bijgewerkt op 15/06/2017