Terug naar

BRIC

Het BRIC-project (Build Reversible In Conception) bestaat uit het ontwerp, de bouw, het gebruik en de demontage van een duurzaam, schaalbaar en omkeerbaar gebouw. Het project wordt dus uitgevoerd volgens de principes van circulariteit en omkeerbaarheid van het gebouw, in combinatie met garandeerde hoge milieuprestaties. Het hergebruik, de lokale herkomst van materialen, de energieautonomie, het regenwaterbeheer op het perceel en de recuperatie van grijs water werden zorgvuldig onderzocht.
Bijgewerkt op 15/04/2020