Terug naar

De classificatiehulpmiddelen voor materialen

Deze hulpmiddelen inventariseren, per productgroep en/of gebruikstype, de geanalyseerde materialen of elementen op basis van de milieu-impact ervan, door middel van een indeling per score.
  • De vergelijking wordt uitgevoerd bij een gelijke prestatie en er wordt een precieze bepaling van de in aanmerking genomen functionele eenheid opgenomen.
  • Een reeks impactindicatoren die minstens overeenstemmen met de indicatoren die worden opgelegd door de normen op het gebied van de levenscyclusanalyse (voir Begrippen en Normen in Dossier | De levenscyclus van materialen)zie Begrippen en Toepasselijke normen en literatuur), wordt in aanmerking genomen.
  • Elk classificatiesysteem heeft zijn eigen weging en kent aan elke indicator een specifiek gewicht toe. Ze zijn eenvoudig te gebruiken: het interpretatiewerk is achter de rug en de gebruiker beschikt over een hulpmiddel om de materialen in te delen volgens hun globale prestatie in het kader van de specifieke methode van het hulpmiddel.
  • Er moet niettemin worden opgemerkt dat de hieronder voorgestelde hulpmiddelen uit het buitenland afkomstig zijn, omdat er geen Belgisch classificatiehulpmiddel voor materialen bestaat. Ze moeten uitvoerig worden geïnterpreteerd (zonder de relevantie van deze hulpmiddelen echter in twijfel te trekken): we merken bij wijze van voorbeeld op dat de energiemix voor elektriciteit in Europa per land verschilt, dat de beschikbaarheid van grond om gewassen te telen en dieren te kweken afhangt van de bestemming van de grond voor landbouwbedrijven in verhouding tot het volledige nationale grondgebied, en dat de recyclagecircuits in de verschillende landen niet perfect vergelijkbaar zijn.

NIBE

PrincipeOorsprongOpmerkingen

Dit hulpmiddel is gebaseerd op een LCA-methode en vergelijkt, per categorie en voor een vergelijkbare functionele eenheid, verschillende producten op basis van 17 impactindicatoren.

Evaluatie per materiaal

Nederland, Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie

Het hulpmiddel was vroeger niet gratis en uitsluitend beschikbaar op papier tot eind 2012. Intussen kan het online gratis worden geraadpleegd (door een gebruikersaccount aan te maken).

Voorstelling van de globale evaluatie in de vorm van een gewogen score van 1a (beste keuze) tot 7c (te vermijden).

De per indicator berekende waarden worden weergegeven: het hulpmiddel is transparant.

Monetarisatie van de milieukosten

Onderliggende gegevens: algemene en specifieke gegevens (verstrekt door producenten)

Kennis van het Nederlands vereist

In aanmerking genomenimpactindicatoren
CEN-INDICATOREN:CEN+-INDICATOREN:OVERIGE (specifiek voor het hulpmiddel):
XKlimaatveranderingXToxiciteit voor de mens

Overlast – geuren

Geluidsoverlast – wegvervoer

Geluidsoverlast – productieprocedés

Overlast – licht

Risico's (ongevallen)

Afval (kg)

Energie (MJ)

Vervoer (kton.km)

XVernietiging van de stratosferische ozonlaag-Vorming van fijn stof
XVerzuring van de bodem en het water-Ioniserende straling
XEutrofiëringXEcotoxiciteit
XVorming van fotochemische ozon-Bezetting van het grondgebied
XUitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen-Omvorming van het grondgebied
XUitputting van abiotische – fossiele hulpbronnen-Uitputting van de waterhulpbronnen

Green Guide (BRE)

(*) Merk op dat de Green Guide van BRE wordt ingedeeld per bouwelement. Toch is het mogelijk om met dit hulpmiddel verschillende materiaalkeuzes te vergelijken.

PrincipeOorsprongOpmerkingen

Dit hulpmiddel is gebaseerd op een LCA-methode en vergelijkt, per categorie van bouwelementen en voor een vergelijkbare functionele eenheid, verschillende producten en bouwelementen op basis van 12 impactindicatoren.

Evaluatie per element, op basis van de gekozen materialen (vast keuzeaanbod)

Groot-Brittannië, Building Research Establishment

Kan gratis online worden geraadpleegd (door een gebruikersaccount aan te maken).

Voorstelling van de globale evaluatie in de vorm van een gewogen score van A+ (beste keuze) tot E (te vermijden). Deze scores worden toegekend na weging van de berekende gegevens van de verschillende indicatoren, maar die zijn niet zichtbaar. Er is dus geen sprake van volledige transparantie.

Onderliggende gegevens: algemene gegevens (waarden die representatief zijn voor materialen en producten die op de Engelse markt beschikbaar zijn).

Wanneer de samenstelling van het gewenste element in de database ontbreekt, kunnen uitsluitend de personen die erkend zijn als BREEAM-assessor bij BRE terecht om een evaluatie op maat te verkrijgen.

Kennis van het Engels vereist

In aanmerking genomenimpactindicatoren
CEN-INDICATOREN:CEN+-INDICATOREN:OVERIGE (specifiek voor het hulpmiddel):
XKlimaatveranderingXToxiciteit voor de mens

Afval (ton)

Kernafval (m³)

XVernietiging van de stratosferische ozonlaag-Vorming van fijn stof
XVerzuring van de bodem en het water-Ioniserende straling
XEutrofiëringXEcotoxiciteit
XVorming van fotochemische ozon-Bezetting van het grondgebied
XUitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen-Omvorming van het grondgebied
XUitputting van abiotische – fossiele hulpbronnenXUitputting van de waterhulpbronnen
Bijgewerkt op 01/01/2013