Condensatieketel

De condensatieketel valoriseert de energie die beschikbaar is in de waterdamp die zich in de verbrandingsgassen bevindt. Afhankelijk van de gebruikte energiebron wordt 6 tot 11% bespaard. Deze pagina gaat voornamelijk in op gas- en stookoliecondensatieketels.

Hoe werkt een condensatieketel?

Door het water dat uit het verwarmingssysteem met lage temperatuur terugkomt door het verwarmingselement van de ketel te laten stromen, wordt het dampvormige water in de verbrandingsgassen gecondenseerd en geeft dat water zijn energie vrij. Die energie wordt latente warmte genoemd. Ze wordt door de condensatieketel gevaloriseerd, waardoor het productierendement toeneemt in vergelijking met een klassieke ketel.

Werking van een condensatieketel

© Leefmilieu Brussel

Wat zijn de energieprestaties van een condensatieketel?

Energierendement

De energieprestaties van een condensatieketel worden gekenmerkt door het rendement op het hoogste calorisch vermogen de brandstof. Dat hoogste calorisch vermogen is de som van:

 • de door de verbranding geproduceerde, voelbare energie, gekenmerkt door het Laagste Calorisch Vermogen (LCV);
 • de latente energie (Lv) die wordt gerecupereerd door het water in de verbrandingsgassen te laten condenseren.

PCS = PCI + Lv

In het verleden werd het rendement van verwarmingsketels uitgedrukt in functie van het LCV. Dit verklaart waarom het rendement van condensatieketels hoger is dan 100%.

Prestatievergelijking tussen gas en stookolie

Gas levert betere prestaties op dan stookolie, want:

 • bij de verbranding van gas wordt meer waterdamp en dus meer latente energie geproduceerd dan bij de verbranding van stookolie. Daardoor bedraagt de winst tot wel 11% voor gas en slechts 6% voor stookolie;
 • De temperatuur waarbij de condensatie begint (dauwpunt genoemd), is +/- 55 °C voor gas en +/- 47 °C voor stookolie. Dit betekent dat bij gas vaker condensatie optreedt.

Hoe kunt u zich verzekeren dat een verwarmingsketel condenseert?

Het warmtedistributie- en -afgiftenetwerk moet geschikt zijn voor een systeem met lage temperatuur en moet ervoor zorgen dat het terugkerende water onder het dauwpunt ligt. Daarom moet speciale aandacht worden besteed aan het watercircuit en de temperatuurinstelling.

Watercircuits

 • Scheid het circuit voor sanitair water (met een hogere temperatuur) van het verwarmingscircuit;
 • selecteer afgifte-elementen die een systeem met lage temperatuur mogelijk maken:

 • Gemengd gemonteerde driewegkleppen, om de temperatuur bij terugkeer te verlagen;

Regeling

 • Glijdende temperatuurregeling door plaatsing van een buitentemperatuursonde, zodat de starttemperatuur in functie van de weersomstandigheden kan worden gevarieerd;

Montage van een gemengd gemonteerde driewegklep

© WTCB

Wat zijn de aandachtspunten bij de installatie van een condensatieketel?

Ventilatie en rookafvoer

De rookafvoer kan op twee manieren worden voorzien:

 • een niet-luchtdichte schoorsteen, waarbij de lucht voor de verbranding uit het vertrek wordt gehaald (typerend voor atmosferische ketels);
 • een luchtdichte schoorsteen, waarbij de lucht voor de verbranding uit het dubbelwandige kanaal wordt gehaald. In deze montage wordt de lucht voor de verbranding voorverwarmd door de verbrandingsgassen. Dit verbetert het verbrandingsrendement.

Aangezien de temperatuur van de verbrandingsgassen die uit een condensatieketel komen relatief laag is (rond de 70°C, terwijl dat bij een atmosferische ketel 250°C is), moet het afvoer kanaal voor de verbrandingsgassen luchtdicht en thermisch geïsoleerd zijn om te vermijden dat de verbrandingsgassen in de schoorsteen condenseren.

Niet-luchtdichte schoorsteen

© WTCB

Luchtdichte schoorsteen

© WTCB

Afvoer van condensaat

In het geval van renovatie moet ervoor worden gezorgd dat het condensaat via een kunststof leiding naar het riool wordt afgevoerd (corrosief condensaat). Voor hoge vermogens is een neutralisatiekit voor het condensaat aanbevolen. 

Materiaal van de warmtewisselaar

De warmtewisselaar brengt de energie in de verbrandingsgassen over naar het verwarmingswater. Dit element moet worden uitgevoerd in roestvrij materiaal (rvs, gietaluminium).

Meer weten

Op de site van Leefmilieu Brussel

 • Reglementering EPB-verwarming : daar vindt u:de geldende wetgeving inzake verwarmingssystemen;

  • de toelichtende documenten en cursusmodules over de huidige verwarmingsregelgeving;
  • de lijst met erkende technici en verwarmingsmonteurs;
  • controle- en opleveringsattesten voor verwarmingssystemen;
  • enz.

In de Gids

Inhoud in verband met condensatieketels.

*** Dispositif | Tubage des cheminées***

Warmteafgiftesystemen die kunnen geïnstalleerd worden met een condensatieketel.

Normen

 • NBN B 61-001 en NBN B 61-002 betreffende de opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer, in functie van het geïnstalleerd vermogen;
 • NBN D51-003 en NBN D51-004 betreffende gasinstallaties;

Documenten

Websites

Bijgewerkt op 31/10/2018