Construction d'un bâtiment circulaire, évolutif et réversible - Projet BRIC

Het BRIC-project (Build Reversible In Conception) bestaat uit het ontwerp, de bouw, het gebruik en de demontage van een duurzaam, schaalbaar en omkeerbaar gebouw. Er zijn drie volledige cycli gepland met dezelfde materialen maar verschillende volumes en bestemmingen. Het project wordt dus uitgevoerd volgens de principes van circulariteit en omkeerbaarheid van het gebouw, in combinatie met garandeerde hoge milieuprestaties. Het hergebruik, de lokale herkomst van materialen, de energieautonomie, het regenwaterbeheer op het perceel en de recuperatie van grijs water werden zorgvuldig onderzocht.

Gegevens van het project

Algemeen

 • Adres: Stallestraat 292B te Ukkel
 • Type werken: nieuw en omkeerbaar
 • BRIC1

  • Datum oplevering: 2018
  • Bestemming: kantoor
  • Oppervlakte: 70m²
 • BRIC2

  • Datum oplevering: 2019
  • Bestemming: winkel en tentoonstellingsruimte
  • Oppervlakte: 120m²
 • BRIC3

  • Datum oplevering: 2020
  • Bestemming: te bepalen
  • Oppervlakte: 120m²
 • Europees proefproject BAMB

Projectteam

Overzicht

BRIC 1

3D en doorsnede

© BRE

Plattegrond benedenverdieping

© Karbon' Architecture & MAP Architecture

Doorsnede en perspectief

© Karbon' Architecture & MAP Architecture

BRIC 2

3D

© Karbon' Architecture

Plattegrond benedenverdieping

© Karbon' Architecture & MAP Architecture

Inplanting en doorsnede

© Karbon' Architecture & MAP Architecture

Meer informatie

Bijgewerkt op 14/01/2019