Terug naar

Demontage van deuren en toebehoren

Deuren en beslag zijn elementen die gemakkelijk kunnen worden gevaloriseerd op de markt voor de doorverkoop van materialen. Een correcte demontage, op basis van de montagehandleiding, maar ook voorzorgsmaatregelen voor het transport en de opslag maken een optimaal hergebruik mogelijk. Voordat u een deur terugplaatst, moet u zich er wel van vergewissen dat deze overeenstemt met het gewenste gebruik.

De afbeeldingen en informatie in deze fiche zijn afkomstig van het Construcity.brussels (voorheen BRC Bouw).

Benaming van het materiaal

© Construcity.brussels

Praktische details

Demontage:

  • 2 personen / deuren
  • 60 minuten / deuren

Financieel:

  • > 70eur / oude deuren en designdeuren
  • > 20eur / oude en brandwerende toebehoren

Sites voor herverkoop:

Demontagehandleiding

Om toegang te krijgen tot de demontagehandleiding, met de volgende informatie :

  • Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Controle vóór demontage

  • Stappen van de demontage

  • Bewaring en hermontage

Handleiding (printbaar)

Handleiding (webversie)

Materiauteek : een educatieve website over hergebruik van bouwmaterialen van een typisch Brussels huis

Bijgewerkt op 05/10/2016