Demontage van inbouw-meubelen & keukens

Een keuken in goede staat en de correct werkende elektrische huishoudapparaten die erin zijn terug te vinden, hebben een reële doorverkoopwaarde. Als de laden functioneel zijn, de kasten niet beschadigd zijn en het werkblad in orde is, maakt een zorgvuldige demontage een latere doorverkoop of later hergebruik mogelijk. In gemiddeld twee uur tijd kunnen twee personen een ingebouwde keuken volledig demonteren en daarbij voorzorgsmaatregelen nemen om een optimale terugplaatsing te garanderen.

De afbeeldingen en informatie in deze fiche zijn afkomstig van het Construcity.brussels (voorheen BRC Bouw).

Benaming van het materiaal

Inbouw meubelen © Construcity.brussels

Praktische details

Demontage:

  • 2 personen / inbouw-meubelen
  • 120 minuten / inbouw-meubelen

Financieel:

  • de merken van de meubelen en de elektrische apparaten geven een goede prijsindicatie

Sites voor herverkoop:

Demontagehandleiding

Om toegang te krijgen tot de demontagehandleiding, met de volgende informatie :

  • Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Controle vóór demontage

  • Stappen van de demontage

  • Bewaring en hermontage

Handleiding (printbaar)

Handleiding (webversie)

Materiauteek : een educatieve website over hergebruik van bouwmaterialen van een typisch Brussels huis

Bijgewerkt op 05/10/2016