Acties voor een duurzame keuze van bouwmaterialen en - producten

De Gids Duurzame Gebouwen splitst de rubriek " Materie" uit in negen dossiers, waarin telkens verscheidene systemen worden voorgesteld.

Met uitzondering van het dossier De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen, die een gedetailleerde beschrijving geeft van het concept van levenscyclus en de daaraan verbonden keuzehulpmiddelen, behandelen de dossiers van het thema Materiaal elk een specifieke groep bouwmaterialen en -producten. In elk van deze documenten vindt de lezer informatie over de technische prestaties, de impact op het milieu en de gezondheid van de verschillende opgenomen producten en een woordje uitleg bij hun voor- en nadelen.

Het is belangrijk op te merken dat het voor een geïntegreerde analyse van de duurzame materiaalkeuze op niveau van het gebouw, nodig is om voor elke groep van producten, gebruikt in het kader van het betreffende bouw- of renovatieproject, de relevante vragen te stellen. Wanneer het bijvoorbeeld om nieuwbouw gaat, volstaat een oordeelkundige keuze op het gebied van de thermische isolatiematerialen niet om een goede milieuprestatie op het niveau van de materialen van het gebouw in zijn geheel te garanderen. Het is nodig dezelfde oefening te maken voor het buitenschrijnwerk, de structuren, de dakbekleding enz. Bovendien zullen de technische keuzes op het niveau van de structuurelementen en de bevestigings- en assemblagemethodes een belangrijke impact hebben op de keuze van de materialen voor de thermische isolatie, de bekleding, het parementwerk enz.

De dossier in de onderstaande tabel van de Praktische handleiding voor duurzame bouw en renovatie hebben niet tot doel om de autonomie van de ontwerper te beperken, maar om methodes voor te stellen die een verrijking vormen voor het project, door hun respectieve relevantie, voordelen en aandachtspunten te schetsen.

De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen

Deze dossiers gaat dieper in op het concept van levenscyclus en bespreekt de verschillende beschikbare types keuzehulpmiddelen, zodat de gebruiker een objectieve, verstandige keuze kan maken met kennis van zaken.

>levenscyclusanalyse, ecolabels, productinformatiefiches, classificatiehulpmiddelen, evaluatiehulpmiddelen,

Duurzame keuze van bouwtechnieken en structuurelementen

Deze dossier behandelt de verschillende bouwoplossingen betreffende de structuur en de ruwbouw.

> Structuren uit te vermetsen of te verlijmen elementen, betonnen structuren, metalen structuren, houten structuren

Duurzame keuze van thermische isolatiematerialen

Deze dossier stelt voor elk van de ondoorzichtige elementen die de gebouwschil van het gebouw vormen, het aanbod van geschikte, thermische isolatiematerialen voor.

> Losse isolatiematerialen, soepele isolatiematerialen, halfharde isolatiematerialen, stijve isolatiematerialen, te spuiten isolatiematerialen

Duurzame keuze van materialen voor dakbedekking

Deze dossier geeft per type toepassing een lijst van de materialen en producten voor dakbedekking die kunnen worden gebruikt en vestigt de aandacht op de technische, milieu- en gezondheidscriteria.

>hellende daken, platte daken

Duurzame keuze van materialen voor gevelbekleding

Deze dossier beschrijft het keuzeaanbod voor toepassingen in parement en gevelbekleding, zodat een oordeelkundige, duurzame keuze kan worden gemaakt.

>bekledingen van massief hout, metaal, steen, op basis van terracotta, composiet panelen, pleister

Duurzame keuze van raamkaders

Deze dossier behandelt de verschillende opties voor nieuw buitenschrijnwerk en voor de renovatie van bestaande ramen.

>houten ramen, metalen ramen, pvc ramen

Duurzame keuze van niet-dragende muren en tussenwanden

Deze dossier zoomt in op de niet-dragende muren en tussenwanden, met een beschrijving van de materialen, producten en montagetechnieken, technische prestaties en de impact op het milieu en de gezondheid.

> Muren in een geheel of bestaande uit elementen, lichte tussenwanden

Duurzame keuze van bekledingsmaterialen voor binnenmuren en plafonds

Deze dossier gaat over de bekleding van binnenmuren en afwerkingsproducten, evenals over systemen voor valse plafonds.

>Binnenpleisterwerk, lambrisering, panelen en platen, behangpapier, tegels, elementen voor vals plafond

Duurzame keuze van de binnenvloerbekleding

Deze dossier behandelt de soepele en harde bekleding van vloeren binnen in het gebouw.

> Soepele, steenachtige en keramieken, ononderbroken, houten vloerbekleding, behandelings- en afwerkingsproducten

Bijgewerkt op 01/01/2013