Terug naar

Context

Per definitie gaat elke vorm van bouwen of renoveren gepaard met de aanbreng van materialen. De materialen die onze bebouwde omgeving vorm geven, maken deel uit van een cyclus die begint en eindigt in de natuur. Het is immers de natuur die ons alle grondstoffen schenkt en die al ons afval terugkrijgt. Maar het vermogen van onze planeet om aan onze steeds groter wordende behoefte aan grondstoffen te voldoen, is beperkt. Het is dus essentieel dat deze stromen – zowel de aanbreng van grondstoffen als het verwerken van afval – zo duurzaam en geïntegreerd mogelijk worden beheerd.

In de praktijk wordt de keuze van bouwmaterialen en -technieken nog al te vaak bepaald door esthetische overwegingen, technische vereisten en/of de financiële last van de aanvankelijke investering.

Door de verminderde impact van de gebouwen tijdens de gebruiksfase (d.m.v. betere energieprestaties van de gebouwschil, de luchtdichtheid en de technische uitrustingen), wordt de keuze voor duurzame materialen bij bouw- en renovatieprojecten extra belangrijk.

Hoewel het uiteindelijke doel van ontwerpen, bouwen en renoveren het welzijn van de mens is, mogen we bij het bepalen van de middelen om dat doel te bereiken, de ogen niet sluiten voor de ecologische, socioculturele, economische en gezondheidsfactoren, gerelateerd aan de keuze van de materialen en bouwtechnieken. Daarbij moeten we tevens rekening houden met de volledige levenscyclus van het gebouw, alsook van de componenten en de materialen waaruit het bestaat.

Laatste herziening op 01/01/2013