Terug naar

Duurzame keuze van de binnenvloerbekleding

Kiezen voor gerecycleerde en recycleerbare binnenbedekkingsmaterialen met een lage impact op het leefmilieu en op de gezondheid, die hernieuwbaar of in overvloed in de natuur aanwezig zijn en aan het gebruik alsook aan de plaats aangepast zijn.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt een stappenplan voor met het oog op een duurzame keuze van de binnenste vloerbedekkingen:

  • Bij renovatie: het behoud overwegen van de vloerbedekkingen die ter plaatste aanwezig zijn
  • Kiezen voor bedekkingsmateriaal dat aan de behoeften aangepast is
  • Anticiperen op de verdere inrichting van en wijzigingen aan het gebouw
  • Kiezen voor materialen met een lage impact op het leefmilieu en die de uitstoot beperken van polluenten die de gezondheid schaden
  • Voorzien in de mogelijkheid van demontage, hergebruik en recyclage van materialen aan het einde van hun levenscyclus