Beperk de uitstoot van vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid

Impact van de plaatsingswijze op de gezondheid

Het gaat erom te letten op:

  • de energie die nodig is voor de uitvoering (technische installatie)
  • het waterverbruik, ingegeven door het type plaatsing (droge plaatsing of niet)
  • de mogelijke impact op de gezondheid van de arbeiders bij de uitvoering (snijden, toeslagstoffen, stof enz.)
  • de duur en de complexiteit van de uitvoering
  • Van bij het schetsplan zal de ontwerper proberen het gebruik van materialen waarvoor lijm nodig is, te beperken. De voorkeur gaat dus uit naar mechanische bevestigingstechnieken (schroeven, bouten) of ineensluiting.
  • Wanneer het gebruik van lijm onvermijdelijk is, is het belangrijk schadelijke lijmsoorten te weren (zie Dossier | Vermijden van poluenten in het gebouw).
    • Zie ook ‘Ontwerpen voor deconstructie, ontmantelen en demonteren.

Impact van de behandeling van bepaalde vloerbekledingen op de gezondheid

De frequentie van de behandeling en het type product dat hiervoor wordt gebruikt, kunnen (heel) zwaar doorwegen op de milieubalans van de gekozen vloerbekleding. Bovendien kunnen deze producten een impact hebben op de recycleerbaarheid van de materialen op het einde van de levensduur van de bekleding (toepassing van downcycling, kwaliteit van de producten na recyclage,…)

(Zie ‘Sociale en culturele aspecten' van de dossier - Vermijden van poluenten in het gebouw).