Terug naar

Ontwerpen om een structuur uit elkaar te halen, te ontmantelen en te demonteren

Respecteer de bouwhiërarchie.

De bouwhiërarchie van het gebouw (zie dossier | Duurzaam materiaalgebruik) stelt u in staat aanpassingen en wijzigingen uit te voeren zonder grote afbraak- of transformatiewerken. Vanuit die optiek mag de aanpassing of vernieuwing van een element met een korte levensduur niet leiden tot de beschadiging of afbraak van een ander element met een langere levensduur.

Bevorder het gebruik van een vloerbekleding zonder lijm; dan is het mogelijk de elementen achteraf te demonteren.

Integreer het omkeerbaarheidsprincipe.

De omkeerbaarheid van bouwoperaties houdt in dat de elementen die een gebouw vormen gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd, zonder dat de kwaliteit van de producten die behouden worden, hieronder lijdt. Zo is het niet alleen mogelijk om de materialen terug te winnen om ze opnieuw te gebruiken (ter plaatse of elders), maar ook om hun onderhoud of eenvoudige vervanging te verzekeren.

Hiertoe gelden, wat de vloerbekleding binnen betreft, de volgende aanbevelingen:

  • Van bij het schetsplan zal de ontwerper proberen het gebruik van materialen waarvoor lijm nodig is, te beperken. Geef dus de voorkeur aan mechanische bevestigingstechnieken (schroeven, moeren) of ineensluitingen, liefst middels gestandaardiseerde bevestigingssystemen waarvan de techniek ter uitvoering op het terrein weinig complex is. Ander voorbeeld: voor textiel is de bevestiging door opspannen een zuiver mechanische techniek. Dit systeem kan worden aangepast voor toepassing op vloeren (vast tapijt). Zo is het materiaal ook gemakkelijk te demonteren en te vervangen.
  • Let op de toegankelijkheid van de bevestigingssystemen.
  • Als het gebruik van lijm echt nodig is, kies dan voor een gekende, erkende lijmsoort, die de gezondheid en het milieu niet schaadt. De ontwerper moet verzekeren dat het lijmtype afgestemd is op het gebruikstype en een nota opstellen voor de mensen die het werk zullen uitvoeren. De nota bevat onder andere de gebruiks- en veiligheidsinstructies van de fabrikant, evenals de gedetailleerde samenstelling van de producten en hun mogelijke effecten op de gezondheid en het milieu.

Deze aspecten worden meer in detail uitgewerkt in de dossier –Bouwafval, impact van de conceptuele keuzes en overwegingen in de projectfase