Renovatie

Bij renovatie is het interessant u de volgende vragen te stellen:

Overweeg het behoud van de elementen die op de site aanwezig zijn.

  • Is het mogelijk de bestaande vloerbekleding te behouden? Vergelijk de staat en de aard van de ruimte met de toekomstige bestemming.

Behoud van de bestaande vloerbekleding (granito)

[014] Van Pestraat, OCMW van Vorst, architect: A2M, fotograaf: Yvan Glavie.

Verzeker u ervan dat dit geen gevaren voor de gezondheid inhoudt.

Bepaal de aard van de ondergrond.

  • Waarvan is de vloer gemaakt? Welke zijn de denkbare oplossingen, gezien de structuur en het draagvermogen van de bestaande vloer? Bepaal de ondergrond en de reeds aanwezige lagen om het product in functie van zijn ondergrond te kiezen (soms kan dit incompatibel zijn met bepaalde vloeren).
  • Bepaal de ondergrond om het nieuwe product in functie van zijn ondergrond te kiezen (soms treedt incomptabiliteit op) en om de eventuele noodzaak van een of meerdere voorbereidende of egalisatielagen te voorzien.