Terug naar

Uitdagingen en aanpak

Inhoudstafel

Uitdagingen

Net zoals voor de afwerking van de verticale wanden is de keuze van de materialen voor de vloerbekleding, cruciaal. Deze kan immers belangrijke gevolgen hebben voor de gezondheid van de bewoners en voor het milieu. Het verschil is dat vloerbekleding meer aan slijtage onderhevig is dan muurbekleding.

Een slecht aangepaste bekleding schept niet alleen esthetische en sanitaire problemen, maar verslijt ook sneller, waardoor ze sneller zal moeten worden vervangen. Het is dus van primordiaal belang dat het materiaal geschikt is voor de plaats en het gebruik waarvoor de vloerbekleding bestemd is. Dit is ook een basisvoorwaarde om de milieuwaarde van de vloerbekleding vanuit een perspectief van duurzame architectuur te kunnen evalueren.

Deze fiche vat de keuzecriteria voor de verschillende soorten vloerbekleding samen. Hierbij komen ook de keuze van de lijm, de bewerking van het hout en de verschillende houtsoorten aan bod.

Zie dossier | Vermijden van poluenten in het gebouw.

Aanpak

Om een verstandige keuze te kunnen maken met betrekking tot de binnenvloerbekleding is het aangewezen van bij het ontwerp tot aan de uitvoering rekening te houden met de volgende principes:

Overweeg bij renovatie het behoud van de bestaande vloerbekleding.

De eerste optie die u altijd moet overwegen, is het behoud van de bestaande vloerbekleding; zo vermijdt u immers afvalproductie en het gebruik van nieuw materiaal.

De mogelijkheid om de bestaande vloerbekleding te behouden, hangt af van de staat van de bekleding en van de vraag of deze geschikt is voor de toekomstige bestemming van de ruimte.

Soms kan de vloerbekleding niet worden behouden, maar is het eventueel mogelijk ze elders in het gebouw te hergebruiken, ze te verkopen of te schenken voor tweedehands gebruik en, in de laatste plaats, ze te laten recycleren.

Behoud van de bestaande vloerbekleding

[046] Vorstsesteenweg, architect: Gwenola Vilet, foto: Yvan Glavie.

Zorg voor een rationeel gebruik van materialen en elementen

Voor u nieuwe materialen gaat bepalen, is het verstandig om stil te staan bij de vraag welke nieuwe elementen echt nodig zijn. In dit specifieke geval is de afwezigheid van bekleding, bijvoorbeeld een vloer van glad of gepolijst beton, zowel financieel als ecologisch de beste keuze.

Kies een vloerbekleding uit een materiaal dat aangepast is aan het gebruik of aan de behoeften.

De keuze van het materiaal van uw vloerbekleding hangt dus af van de beperkingen die eigen zijn aan de situatie: vochtbestendigheid, frequentie en type onderhoud, akoestisch comfort, kenmerken van de ondergrond, thermische inertie, licht enz.

Zie Aandachtspunten bij een duurzame keuze - Technische aspecten.

Kies een vloerbekleding met een lage milieu-impact.

Bij de keuze van een materiaal moet u rekening houden met gezondheid en milieu. Op basis waarvan kunt u de milieu- en gezondheidswaarde van elk type product beoordelen?

Zie Aandachtspunten bij een duurzame keuze – Milieuaspecten.

Beperk de uitstoot van vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Voor sommige soorten binnenvloerbekleding is het gebruik van lijm, insectendodende of schimmelwerende bewaarproducten vereist. Deze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Evalueer altijd de impact van deze producten op de gezondheid en op het milieu. Het materiaal moet zo worden gekozen dat de negatieve impact zo veel mogelijk wordt beperkt.

Wees vooruitziend en denk ook aan latere herinrichtingen en veranderingen aan het gebouw.

De renovatie van bestaande gebouwen en hun functionele flexibiliteit is een heel relevante aanpak wat betreft de levenscyclus van de materialen (zie De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen). Bij de materiaalkeuze moet u rekening houden met de verschillende scenario's voor de evolutie van de binnenruimtes; is het materiaal demonteerbaar, hermonteerbaar, aanpasbaar enz.? De gebruikte plaatsingstechniek is bepalend voor de aanpassingsmogelijkheden.

Voorzie de mogelijkheid om het materiaal op het einde van zijn levenscyclus te demonteren, te hergebruiken en/of te recycleren.

Het doel is de hoeveelheid afval naar aanleiding van renovatie- of afbraakwerken tot een minimum te beperken. De gekozen materialen en de plaatsingstechniek zijn bepalende factoren voor de mogelijkheid tot aanpassing, demontage, hergebruik en/of recyclage. Als het niet mogelijk is de elementen te scheiden zonder aan hun kwaliteit te raken, zal dit onvermijdelijk leiden tot een groter volume niet herbruikbaar of recycleerbaar afval.

➩ Ontwerpen ➩ Ontwerp stappen