Terug naar

Verzeker een rationeel gebruik van de materialen

De keuze om het structurele materiaal zichtbaar te laten, biedt het voordeel dat u bespaart op de uitvoering van een vloerbekleding en dat u het gebruik van de bouwmaterialen rationaliseert.

Zichtbaar gelaten, ruwe materialen vragen evenwel bijzondere aandacht bij hun uitvoering om aan de esthetische vereisten te voldoen, zoals het opvoegen, het vermijden van verwering enz. Zoniet, zullen ze voortijdig verslijten. De ruwe oppervlakken moeten worden behandeld, zodat ze gemakkelijk schoon te maken zijn. Door slijtage zullen sporen optreden die esthetisch gezien niet wenselijk zijn in functie van het projet. Dit alles kan worden vermeden door een goede uitvoering en een aangepaste bescherming.