Duurzame keuze van materialen voor dakbedekking

Als dakbedekking performante materialen gebruiken die bestand zijn tegen gerecycleerde en recycleerbare hernieuwbare bederffactoren of bederffactoren die in overvloed in de natuur aanwezig zijn, en hierbij met hun ecologisch evenwicht rekening houden.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor met het oog op een duurzame keuze van de dakbedekkingsmaterialen:

  • Voor de renovatie: het behoud van de bestaande bedekking overwegen
  • Kiezen voor dakbedekkingsmateriaal met een lage impact op het leefmilieu
  • Voorzien in de mogelijkheid van demontage, hergebruik en recyclage van materialen aan het einde van hun levenscyclus