Kies voor een flexibel, aanpasbaar ontwerp

Door nu al vooruit te lopen op toekomstige veranderingen aan het gebouw kunt u de gevolgen voor het milieu van het gebouw tijdens de exploitatiefase sterk beperken. De bedoeling is om aanpassingen en wijzigingen uit te kunnen voeren zonder grote afbraakwerken.

Respecteer de bouwhiërarchie.

  • De bouwhiërarchie van het pand (zie dossier Duurzaam materiaalgebruik) stelt u in staat aanpassingen en wijzigingen uit te voeren zonder grote afbraakwerken. Vanuit die optiek mag de aanpassing of vernieuwing van een element met een korte levensduur niet leiden tot de degradatie of afbraak van een ander element met een langere levensduur. Bij de keuze van een gevelbekleding moet u nadenken over de manier waarop deze schil kan worden veranderd zonder bijvoorbeeld de draagstructuur of andere samenstellende elementen van de buitenmuren te moeten bewerken.

Pas het omkeerbaarheidsprincipe toe

  • De omkeerbaarheid van bouwoperaties houdt in dat de elementen die een gebouw vormen gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd, zonder dat de kwaliteit van de producten die behouden worden hieronder lijdt. Zo is het niet alleen mogelijk om de materialen terug te winnen om ze opnieuw te gebruiken (ter plaatse of elders), maar ook om hun onderhoud of eenvoudige vervanging te verzekeren.
  • Daarom is het aanbevolen om:

de voorkeur te geven aan mechanische bevestigingstechnieken, liefst middels gestandaardiseerde bevestigingssystemen waarvan de techniek ter uitvoering op het terrein weinig complex is;

te letten op de toegankelijkheid van de bevestigingssystemen;

bevestigingen met lijm te vermijden;

het gebruik van chemische verankeringen zo veel mogelijk te beperken.