Materiaalkeurmerken - Bestaande producten

Labels

In de lijst van ecolabels die van toepassing zijn op bouwproducten (zie dossiers De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen en Vermijden van poluenten in het gebouw), zijn er vijf labels met betrekking tot de producten die kunnen worden gebruikt voor binnenbekledingen en plafonds.

Onderstaande tabel geeft het beschikbare aantal producten met label per categorie weer.

Aantal structurele elementen en materialen met label (per productcategorie)

Pleisterwerk

Gipsplaten

Panelen in houtvezel

Lambr-

izering

Behang

papier en -textiel

Verf

Elementen voor verlaagde plafonds

Muur-

aardewerk

Europees ecolabel

Blaue Engel

Nature Plus

NF Environnement

Nordic Swan

Zoals aangegeven in het dossier | Duurzaam materiaalgebruik mag de beoordeling van een materiaal niet enkel afhangen van zijn milieubalans. Ook andere materialen die nodig zijn voor de uitvoering ervan moeten worden overwogen. Dit heet "functionele eenheid". Zo wordt voor een bekleding die mechanisch wordt bevestigd eerder een gelabelde houten onderstructuur gebruikt dan een metaaloplossing. Voor een gelijmde bekleding is het gebruik van producten op basis van oplosmiddelen dan weer te vermijden.