Werf

Controleer of de gebruikte materialen overeenkomen met de voorschriften van het bestek. Doe dit met behulp van de technische fiches en de certificatiedocumenten (ATG en andere).

Bij ontvangst van de materialen moet worden gecontroleerd of ze overeenstemmen met het bestek aan de hand van technische fiches en certificatiedocumenten (ATG, certificatie of eventuele labeling).