Ontwerp stappen

De duurzame keuze van een afscheidings- of binnenmuurvoorziening krijgt vorm van bij het bouwontwerp en wordt verder verfijnd naarmate de ontwikkeling van het project vordert, tot de voltooiing van het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning. De informatie hieronder preciseert voor alle voorzieningen de aandachtspunten tijdens de ontwikkeling.

Renovatie

 • Het behoud overwegen van de elementen die op het terrein aanwezig zijn
 • U ervan vergewissen dat deze elementen geen gevaar voor de gezondheid vormen
 • De staat van de structuur controleren

Een rationeel gebruik van de materialen garanderen

 • De modulariteit van de materialen in aanmerking nemen

De eisen identificeren waaraan het project moet voldoen

Welke parameters beïnvloeden de keuze van een afscheidingsvoorziening in het gebouw?

 1. De invloed van de architecturale en structurele opzet van het gebouw
 2. De functie van de ruimte en de gebruiksintensiteit
 3. Het thermische en hygrometrische comfort
 4. Het akoestische comfort
 5. De kenmerken en het draagvermogen van de structuur
 6. De investerings- en onderhoudskosten

Een afscheidingsvoorziening in het gebouw met een kleine impact op het milieu kiezen

 • Basisprincipes
 • Hoe moet de milieuwaarde van een zware scheidingswand worden geëvalueerd?
 • Hoe moet de milieuwaarde van een lichte scheidingswand worden geëvalueerd?
 • De mogelijkheid analyseren om gebruik te maken van recyclagematerialen