Ontwerpen om een structuur uit elkaar te halen, te ontmantelen en te demonteren

De bouwhiërarchie respecteren

De bouwhiërarchie van het gebouw (zie dossier | Duurzaam materiaalgebruik) stelt u in staat aanpassingen en wijzigingen uit te voeren zonder grote afbraak- of transformatiewerken. Vanuit die optiek mag de aanpassing of vernieuwing van een element met een korte levensduur niet leiden tot de beschadiging of afbraak van een ander element met een langere levensduur.

De mechanische verwerking bevorderen; dan is het mogelijk de elementen achteraf te demonteren.

Het omkeerbaarheidsprincipe integreren

De omkeerbaarheid van bouwoperaties houdt in dat de elementen die een gebouw vormen gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd, zonder dat de kwaliteit van de producten die behouden worden, hieronder lijdt. Zo is het niet alleen mogelijk om de materialen terug te winnen om ze opnieuw te gebruiken (ter plaatse of elders), maar ook om hun onderhoud of eenvoudige vervanging te verzekeren.

Daarom is het op het gebied van de uitvoering van binnenmuren raadzaam om het volgende te doen:

  • de voorkeur geven aan mechanische assemblages, liefst door middel van gestandaardiseerde bevestigingssystemen waarvan de techniek ter uitvoering op de werf weinig complex is.
  • op de toegankelijkheid van de bevestigingssystemen letten
  • bevestigingen door verlijming of metselwerk vermijden

Het evolutieve gebruik van het gebouw bestuderen

Het evolutieve karakter is de mogelijkheid om de ruimten gemakkelijk aan te passen aan de behoeften en/of de manieren waarop het gebouw wordt gebruikt. Met deze kwestie moet zo vroeg mogelijk tijdens de studie van het project rekening worden gehouden, omdat ze aan de basis ligt van de inrichting van de structuur van het gebouw en van de speciale technische voorzieningen (ventilatie, verlichting...).

Dit principe integreert begrippen die al werden behandeld, zoals omkeerbaarheid door de voorkeur te geven aan mechanische assemblages, maar ook rangschikking waarmee nutteloze demontage of behandeling die het gebruik van het gebouw in gevaar kan brengen, wordt vermeden.