Renovatie

Bij renovatie is het interessant om zich de onderstaande vragen te stellen:

Het behoud overwegen van de elementen die op het terrein aanwezig zijn

Kunnen de bestaande binnenmuren worden behouden? De staat en de aard van deze muren vergelijken met de toekomstige bezetting van de ruimten.

U ervan vergewissen dat deze elementen geen gevaar voor de gezondheid vormen

De bestanddelen die noodzakelijk zijn bij de productie van bepaalde voorzieningen, zijn over het algemeen een bron van verontreiniging van de binnenlucht. Lijmen, toeslagstoffen... allemaal producten die schadelijk zijn voor de gezondheid van de bewoners en waar op moet worden gelet bij de materiaalkeuze.

De staat van de structuur controleren

Waaruit bestaat de vloer of de draagstructuur? Welke oplossingen kunnen worden overwogen op basis van de structuur en het draagvermogen van de bestaande vloer? Identificatie van de aanwezige structurele elementen met het oog op de keuze van de voorziening (er kan immers sprake zijn van onverenigbaarheid) en om in voorkomend geval te evalueren welke aanpassingen aan of versterkingen van de structuur eventueel nodig zijn.