Voorschriften en normen

Brandregelgeving

Op basis van 3 testmethodes om de reactie op brand van de materialen te evalueren, worden deze ingedeeld in 5 klassen: A0, A1, A2, A3 en A4. Daarbij wordt een materiaal van klasse A0 als "niet-brandbaar" beschouwd overeenkomstig methode 1, en wordt een materiaal van klasse A4 als niet tot de vorige categorieën behorend beschouwd.

Naargelang de hoogte van het gebouw (laag / middelhoog / hoog) en de positie van de binnenmuur zal er worden geëist dat die laatste standhoudt voor een duur (Bw = brandwerendheid) die varieert tussen 1 uur, 2 uren of 4 uren.

De eisen voor de reactie op brand van de wanden van de ruimten zijn niet van toepassing voor de privézones van de woningen.

Geluidsnormen

  • NBN S 01-400-1: Akoestische criteria voor woongebouwen.
  • NBN S 01-400: Kriteria van de akoestische isolatie.
  • NBN S 01-401 (1987): Akoestiek - Grenswaarden voor de geluidsniveaus in gebouwen.