Terug naar

Duurzame keuze van raamkaders

Kiezen voor raamkozijnen met een lage impact op het leefmilieu, die vanuit thermisch en akoestisch oogpunt performant zijn en die de architecturale expressie eerbiedigen van de gevels waarin ze ingevoegd worden.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt een methodologie voor om tot een duurzame keuze van de raamkozijnen over te gaan, naargelang de aard van de werken:

  • Bij renovatie: een diagnose opstellen, de meest geschikte oplossing (verbetering, restauratie, integratie van dubbele raamkozijnen, vervanging...) bepalen en hierbij globaal over de isolatie en ventilatie nadenken
  • Bij nieuwbouw: raamkozijnen kiezen die aan de behoeften en verzoeken aangepast zijn, waarbij hun impact op het leefmilieu en op de gezondheid tot een minimum herleid wordt, en hierbij hun demontage, hun hergebruik alsook de recyclage van de materialen die zich aan het einde van hun levenscyclus bevinden, mogelijk maken
Laatste herziening op 01/01/2013