Terug naar

Duurzame keuze van thermische isolatiematerialen

Met het oog op de isolatie van het gebouw, hernieuwbare materialen gebruiken of materialen op basis van recycleerbare en gerecycleerde bronnen die voor elk bouwelement in overvloed beschikbaar zijn, door rekening te houden met het thermisch rendement, het ecologisch evenwicht en de impact op de gezondheid ervan.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor met het oog op duurzame keuze van de thermische isolatiematerialen:

  • Kiezen voor de aanpak per bouwelement (gevels, muren, daken, tegels...)
  • Kiezen voor een product dat aangepast is aan het gebruik en aan de technische beperkingen waaraan het onderworpen wordt
  • Kiezen voor materiaal met een lage impact op het leefmilieu en op de gezondheid
  • Voorzien in de mogelijkheid van demontage, hergebruik en recyclage van materialen aan het einde van hun levenscyclus