Terug naar

Ecolabels

Ecolabels, milieuverklaringen met betrekking tot een product of een dienst, vestigen de aandacht op de milieuprestaties van dat product of die dienst ten opzichte van alle producten op de markt. De criteria van deze labels worden meestal opgesteld door erkende en onafhankelijke onderzoeksinstellingen, en houden rekening met een levenscyclusanalyse van het product, van de winning van de grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product.

Het voorschrijven en gebruiken van producten met een milieulabel wijst er dus op dat men er in een bouwproject naar streeft om de impact van de gebruikte materialen te verkleinen.

Elk ecolabel wordt toegekend op basis van een algemeen lastenboek met precieze eisen per productcategorie. Aangezien de eisen per ecolabel verschillen, moet een vergelijking van producten met elk een ander ecolabel worden vermeden.

De ecolabels gebruiken niet per definitie alle CEN-indicatoren en/of CEN+-indicatoren.

In de onderstaande tabel staan de ecolabels die per productcategorie op de Belgische markt terug te vinden zijn. *** TITRE tableau traduction ***

EU FlowerBlauer EngelNature PlusNF EnvironnementNordic SwanMilieu-keur

Meer info

Eu Flower is het officiële label van de Europese Unie

Publiek label, beheerd door de Europese Commissie, DG Milieu

Onafhankelijke externe controle

Heeft betrekking op meer dan 17.000 producten (januari 2012), waaronder bouwproducten

Meer info

Het Duitse label Blauer Engel is een voorbeeld van een label dat bijzonder bekend is bij de consumenten: 80 % van de Duitsers kent het

Publiek label, beheerd door het "Deutsches Institut fûr Gütesicherung und Kennzeichnung" (Duitse instelling voor de gezondheid, de kwaliteit en de toekenning van labels)

Onafhankelijke externe controle

Heeft betrekking op bijna 12.000 producten (juni 2013), waaronder bouwproducten

Meer info

Hoewel het een privélabel is, wordt Natureplus als het meest veeleisende label van de bouwsector gezien.

Privélabel, beheerd door Natureplus e.V. (Internationaler Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen), in België vertegenwoordigd door VIBE vzw

Onafhankelijke externe controle

Heeft betrekking op meer dan 300 bouwproducten

Meer info

Publiek label, beheerd door de AFNOR

Onafhankelijke externe controle

Heeft betrekking op bijna 3.000 producten (juni 2013), waaronder bouwproducten

Meer info

Scandinavisch publiek label, gezamenlijk beheerd door Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland (waarbij elk land een nationaal bureau heeft, waarin de autoriteiten vertegenwoordigd zijn).

Heeft betrekking op 67 productcategorieën (2013), waaronder bouwproducten

Meer info

Publiek label, beheerd door de Stichting Milieukeur

Onafhankelijke externe controle

Heeft hoofdzakelijk betrekking op verbruiksgoederen en op slechts één categorie van bouwproducten

In aanmerking genomen aspecten
Grondstoffen

Grijze energie

Water

Kwaliteit van de binnenlucht

Geuren

Sociale aspecten

Betrokken productcategorieën
Metselstenen

Thermische isolatie

Gevelbekleding

Dakbedekking

Muurverf

Vernis

Lijmen

Platen op gipsbasis

Platen op houtbasis

Vloerbedekkingen

Pleisterlagen

Bijgewerkt op 01/01/2013