Terug naar

Een efficiënte verwarmingsinstallatie ontwerpen

Het thermisch comfort verzekeren tegen een zo laag mogelijke energieprijs door de installatie voor verwarming en sanitair warm water, vanaf de productie tot de uitstoot, in haar globaliteit te bekijken, zonder de afstelling te vergeten.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt de volgende stappenplan voor :

  • De noden inzake comfort en het gebruik van de verschillende lokalen van het gebouw beschrijven en die lokalen in homogene zones hergroeperen in functie van die noden
  • De componenten van de installatie kiezen : productiesysteem, eindunits, afstellingssysteem
  • Die componenten dimensioneren door ook het distributienetwerk te omschrijven en te voorzien in een doeltreffende afstelling
Bijgewerkt op 01/01/2013