Terug naar

Definitie van het minimumdebiet

Algemeen principe voor hygiënische ventilatie

De basisprincipes voor hygiënische ventilatie worden beschreven in de norm NBN D50-001, waarnaar de Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (OEBG) verwijst. Deze norm geeft een ideale situatie weer – de permanente aan- en afvoer van lucht in elk vertrek – en een pragmatische oplossing: de permanente toevoer van frisse lucht in zogenoemde "droge" vertrekken (slaapkamers, werk- en woonvertrekken), de transit doorheen secundaire ruimten (gangen, hallen, sluizen) en de permanente afvoer van lucht uit zogenoemde "vochtige" vertrekken (badkamers, toiletten, keukens, wasruimten).

© Leefmilieu Brussel

Berekening van het minimumdebiet

Het dossier Het ademcomfort verzekeren gaat in detail in op het hygiënische minimumdebiet voor verschillende vertrekken. De basis hiervoor is de ordonnantie van 11/07/2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen.

Woningen

Voor woningen betekent dit dat de norm D50-001 moet worden nageleefd. De EPB wijzigt deze norm enigszins. Sommige verplichtingen worden omgezet in aanbevelingen en bepaalde voorzieningen voor vertrekken onder het dak worden versoepeld.

Vereisten inzake het basisventilatiedebiet volgens de norm NBN D 50-001

Toevoer van verse luchtAfvoer van oude lucht
Woonvertrekken

3,6 [m³/u.m²] min: 75 [m³/u]

kan worden beperkt tot 150 [m³/u]

-
Slaapkamers, studeer- en vrijetijdsvertrekken3,6 [m³/u.m²] kan worden beperkt tot 72 [m³/u]-
Gesloten keukens, badkamers, washokken-

3,6 [m³/u.m²] min: 50 [m³/u]

kan worden beperkt tot 75 [m³/u]

Open keukens-3,6 [m³/u.m²] min: 75 [m³/u]
Toiletten-25 [m³/u]

Vereisten inzake het ventilatiedebiet volgens de norm EN 13779 (2007) voor vertrekken zonder rokers

Luchtkwaliteitscategorie Debiet verse lucht
Uitstekende kwaliteit (CO2-niveau in de lucht binnen < 400 ppm boven het niveau buiten)> 54 [m³/u.pers.]
Gemiddelde kwaliteit (CO2-niveau in de lucht binnen 400-600 ppm boven het niveau buiten)36 tot 54 [m³/u.pers.]
Matige kwaliteit (CO2-niveau in de lucht binnen 600-1000 ppm boven het niveau buiten)22 tot 36 [m³/u.pers.]
Slechte kwaliteit (CO2-niveau in de lucht binnen > 1000 ppm boven het niveau buiten)< 22 [m³/u.pers.]

Tertiaire ruimte

In tertiaire vertrekken houdt de EPB-verordening in dat de norm NBN EN 13779 moet worden nageleefd. Opgelet: de vermelde debieten zijn niet altijd in naleving van de ARAB-voorschriften; met dit reglement moet op elke werkplek rekening worden gehouden.

Bijgewerkt op 01/01/2013